Calamiteiten


Watervervuiling

afzuigenvanolie

Meld vervuiling in/op het water:

 • Benzine/olie op of gaat naar het water.
 • Water in sloot of beek stroomt niet vanwege rommel.
 • Bluswater in het riool of water.
 • Mest of gier in het water.

Bel direct 088 220 33 33.

Muskus- of beverrat

muskusrat

Helaas brengen ze de waterkeringen met hun graverijen veel schade toe en vormen ze een gevaar voor de waterveiligheid.

Ziet u een muskus-of beverrat (groot knaagdier (tot 10 kg) dat vanuit duitsland Nederland intrekt)?

Bel direct 088 220 33 33.

Dode vogels of vissen

dodevis

Dode vissen worden veroorzaakt door zuurstoftekort of vervuiling in het water. Dode watervogels kunnen ook wijzen op botulisme.

Bel direct 088 220 33 33.

Misstanden?

varen

Overlast en vandalisme, te hard varen, verstoring van watervogels, vervuiling, etc. Of wanneer u misstanden ziet t.a.v. het recreatieseizoen, kunt u deze direct telefonisch aan ons doorgeven.

Bel direct 088 220 33 33

Schade of dreiging

Stuw moeren

Meldt schade aan onze werken of dreigende situatie, zoals:

 • Een breuk in een waterkering.
 • Te hoge waterstand.
 • Schade aan een brug, duiker, stuw of sluis.
 • Er komt water uit de grond.

Bel direct 088 220 33 33.

Melding minder spoedeisend?

Is uw melding minder spoedeisend, neem dan tijdens kantooruren telefonisch contact op via telefoonnummer 088 220 33 33, contactformulier of WhatsApp 06 21882529.

Houd informatie over de locatie, de vermoedelijke oorzaak, omvang en andere bijzonderheden bij de hand.

Na uw melding gaan wij zo spoedig mogelijk op de aangegeven plaats kijken. Indien mogelijk nemen wij direct passende maatregelen.

Wat te doen bij calamiteiten?

Neem bij een calamiteit direct contact op via 088 220 33 33.
Wij zijn 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar.

Er is sprake van een calamiteit als er gevaar ontstaat voor:

 • De veiligheid van de burgers.
 • De volksgezondheid.
 • Het milieu.

Drinkwater en riool

Voor vragen over uw drinkwater kunt u terecht bij Vitens of Waterleiding Maatschappij Drenthe.

Voor problemen met het riool kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Terrorismebestrijding

Informatie over terrorismebestrijding in Nederland.