Wat kunt u doen?


Willen we schade door droogte binnen de perken houden, dan zullen we samen manieren moeten verzinnen om water langer vast te houden en te sparen. In steden kan dit bijvoorbeeld door vergroening van straten en tuinen te stimuleren. In landelijk gebied werken we samen met andere overheden en boeren aan verschillende maatregelen om water langer vast te houden, bijvoorbeeld aangepast peilbeheer, meer sponswerking in de bodem en meer waterbergingsgebieden zodat regenwater beter kan worden opgevangen.

We roepen particuliere grondbezitters en landgoedeigenaren op om mee te helpen water na een regenbui langer vast te houden en te sparen. Want wij hebben ongeveer 3.700 kilometer watergangen in beheer. Particulieren en landgoederen beheren zo’n 16.000 kilometer. Zet duikers dicht, zet stuwtjes hoger, bevorder sponswerking in de bodem door meer gebruik van organische materialen en drainagesystemen af te doppen. Zo kan de regen die valt zo effectief mogelijk worden benut en in richting van het grondwater zakken. Of koppel je regenpijp thuis af en sla dit water op in een regenton, zodat je het kunt gebruiken in een droge periode. Heel simpel en effectief.


Meer handige tips over hoe je zelf kunt bijdragen aan water sparen en besparen vind je op