Neerslagtekort en grondwaterstand – update 6 november


Ondanks de regen van afgelopen week, is er op de hoge zandgronden in ons beheergebied nog steeds sprake van een groot neerslagtekort en lage grondwaterstanden. We krijgen nu een relatief droge periode met vrij veel zon. (Zoetwaterstrategie Oost Nederland) Het neerslagtekort zal naar verwachting de komende dagen dan ook ietwat toenemen.

Neerslagtekort

Op weerstation Twenthe is het neerslagtekort nu 227 mm. Gemiddeld (over de jaren 1987-2019) ligt het tekort daar rond deze tijd van het jaar op ca. 50 mm. Op weerstation Hoogeveen ligt het neerslagtekort nu op 146 mm. Gemiddeld is dat tekort daar rond deze tijd rond de 25 mm. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden. De exacte neerslaghoeveelheden kunnen lokaal sterk verschillen.

Om de grondwatervoorraden aan te vullen en waar mogelijk een extra buffer te creëren, hebben we de komende maanden nog veel regen nodig. Op weg naar het voorjaar en het nieuwe groeiseizoen, zullen we deze neerslag vervolgens samen met onze partners en inwoners zoveel mogelijk vast gaan houden.

Veel stuwen op hoge stand

Daar waar het niet voor wateroverlast kan zorgen, staan veel van onze stuwen nog steeds in een hoge stand , waardoor de waterstanden relatief hoog zijn. Dit doen we om ervoor te zorgen dat er meer water vanuit de watergang in de bodem wordt geduwd. Ook zorgt de relatief hoge waterstand in de watergang voor ‘tegendruk’, zodat regenwater dat in de bodem is doorgedrongen niet zo eenvoudig weer richting de sloot kan wegstromen. Onze stuwen staan alleen in een hoge stand in gebieden waar dat nodig is en qua risico op wateroverlast ook mogelijk is. Dit zijn over het algemeen de bekende hogere zandgronden en gebieden waar de grondwaterstand nog steeds laag is.

Maaien

Tussen 1 mei en 16 november maaien we de onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. De belangrijkste reden om te maaien is het schoon houden van de watergangen. Zo kunnen we beter water aan- en afvoeren. Bij de maaiwerkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met natuur en biodiversiteit. We hanteren strakke regels om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. Ook van de gebruikers van onze onderhoudspaden verwachten we dat zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de mooie omgeving waarin ze wandelen. Dus gooi geen afval in de natuur en houd uw hond aangelijnd.