Droogte


Door warmte en geringe hoeveelheid neerslag over een langere periode dalen waterstanden snel in beken en rivieren. Wanneer dit langer aanhoud zal ook de grondwaterstand zakken.

Op verschillende plekken proberen wij dan het water zolang mogelijk vast te houden in water-opvanggebieden en wordt er extra water gepompt met gemalen om de schade voor de flora en fauna zoveel mogelijk te beperken.

Als gevolg van de geringe afvoeren en het zakken van de oppervlaktewaterstanden neemt ook de kans op waterkwaliteitsproblemen toe (minder zuurstof, blauwalg en botulisme). De waterkwaliteitsproblemen doen zich als eerst voor in ondiep, stilstaand water aangezien dit snel opwarmt en warm water minder zuurstof bevat.

Beregeningsregeling

_DSC5233klein

In ons beheergebied geldt de beregeningsregeling. Er mag geen oppervlaktewater worden onttrokken als de afvoer in het betreffende oppervlaktewater stilvalt. Dus indien de eerstvolgende stuw niet meer overloopt mag er niet meer worden beregend uit oppervlaktewater. Hiermee wil het waterschap voorkomen dat problemen door droogte verergeren.

Probleem melden

Mochten u dode vissen of vogels in het water aantreffen, neem in dat geval contact op met het waterschap. Wij zorgen eventueel in overleg met de gemeente dat de vissen zo snel mogelijk worden weg gehaald. Per locatie bekijken we welke maatregelen getroffen moeten en kunnen worden. U kunt 24 uur per dag bellen met 088- 220 33 33.

Veilig zwemmen

Zoekt u verkoeling met het warme weer? Ga dan naar een officiële zwemwaterlocatie.

Meest gestelde vragen droogte

Ik zie happende of dode vissen, een groene drab op de vijver...