Droogte & watertekort


Huidige stand van zaken

Het huidige neerslagtekort is nog steeds zorgelijk hoog. Het neerslagtekort is het verschil tussen de hoeveelheid neerslag die valt en de hoeveelheid water die verdampt. Sinds het voorjaar is dit tekort opgelopen tot meer dan 300 millimeter (normaal rond deze tijd 60 millimeter). Veel beken en sloten staan nog droog en bij slechts 35% van de stuwen loopt er weer water overheen. De stuwen staan nog steeds op het zogenoemde zomerpeil, omdat het waterschap zoveel mogelijk oppervlaktewater wil vasthouden in het gebied. De grondwaterstanden zijn extreem laag voor de tijd van het jaar. Alleen langdurige rustige regenval kan dit tekort aanvullen. Een winter met gemiddelde neerslag resulteert waarschijnlijk niet in het opvullen van het tekort. Hierdoor kunnen problemen in het nieuwe groeiseizoen in 2019 ontstaan voor landbouw en natuur. De komende tijd gaan LTO, natuurorganisaties, terreinbeheerders en Vechtstromen in gesprek om deze problematiek te bespreken.

Maatregelen: terug naar beregeningsregeling

Stuw

Het onttrekkingsverbod op oppervlaktewater (sinds 9 juli) in gebieden waar geen water kan worden aangevoerd, wordt per 1 november 2018 (einde groeiseizoen) ingetrokken. Dit betekent niet automatisch dat er met oppervlaktewater beregend mag worden in deze gebieden. Want vanaf nu geldt namelijk weer de standaard beregeningsregeling. Hierin is onder andere bepaald dat alleen water onttrokken mag worden als de eerste benedenstrooms gelegen stuw nog overloopt met water

Updates over droogte & watertekort

Meest gestelde vragen over droogte & watertekort

Dode vogels of vissen?

Veel vissterfte in vijvers en beken door hitte

Ziet u dode vissen of vogels in het water? Het kan zijn dat de oorzaak blauwalg, botulisme of zuurstofgebrek in het water is.

Meld dit direct bij ons via 088-2203333 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Het klimaat verandert.

Blauwalgen in Almelo

We moeten rekening houden met perioden waarin het vaker en harder regent en langere periodes van droogte. Wij werken samen met partners aan (kennis)projecten, het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en diverse andere maatregelen om hierop goed in te spelen.