Droogte & watertekort


Heeft het nu genoeg geregend?

De afgelopen tijd heeft het veel geregend. Om de haverklap kon de paraplu worden opgestoken en de grotere beken en rivieren in ons gebied stromen weer volop. Meer dan genoeg water zou je zeggen. En toch vertelt het waterschap dat de grondwaterstanden nog niet op niveau zijn. Hoe kan dat nou?

Water in beken en sloten

In ons werkgebied vind je 25.000 kilometer aan beekjes en sloten die met elkaar verbonden zijn. Uiteindelijk komen die beekjes en sloten uit in de grotere beken en rivieren zoals de Dinkel, Regge en Vecht. Zodra het regent zakt een deel van het water in de bodem naar het grondwater. Maar een groot deel van die neerslag stroomt af, loopt meteen in beekjes en sloten en verzamelt zich uiteindelijk in de rivieren. Door de regenval van de afgelopen periode stromen de rivieren dus weer volop, maar omdat er nog niet voldoende in de bodem is gezakt, zitten we nog steeds met een te lage grondwaterstand. Vooral op de hoge Twentse zandgronden en de Hondsrug in Drenthe is de situatie nog zorgelijk.

Grondwaterstand en Maatregelen

Over het algemeen stijgt het grondwaterpeil wel, maar het blijft de vraag of we met een gemiddelde grondwaterstand de lente in gaan. Op 11 januari 2019 was de gemiddelde grondwaterstand in ons gebied bijvoorbeeld nog 210 millimeter lager dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Op sommige plekken stond het zelfs meer dan een meter lager.
Om het stijgen van de grondwaterstand te ondersteunen hebben we een aantal maatregelen genomen. In met name 2018 is veel water ingelaten vanuit het Twentekanaal en het IJsselmeer (via de Drentse kanalen) en hanteren we waar mogelijk een hoger waterpeil dan normaal bij onze stuwen en gemalen. Ook hebben we grondeigenaren opgeroepen om water te sparen in kleine sloten (door bijvoorbeeld de duiker tijdelijk te blokkeren).

Door de maatregelen kan het water in sloten, beken en rivieren beter de bodem in trekken (infiltrerende werking) en bieden we tegendruk aan grondwater dat eventueel in de richting van beken en sloten wil stromen.

Daarnaast mag het wat ons betreft nog wel even regen!

Wateraanvoer in ons gebied

wateraanvoer

Neerslagtekort Twente december 2018

potentieel neerslag tekort 15 januari 2019

Updates over droogte & watertekort

Meest gestelde vragen over droogte & watertekort

Maatregelen: terug naar beregeningsregeling

Stuw

Het onttrekkingsverbod op oppervlaktewater (sinds 9 juli) in gebieden waar geen water kan worden aangevoerd, wordt per 1 november 2018 (einde groeiseizoen) ingetrokken. Dit betekent niet automatisch dat er met oppervlaktewater beregend mag worden in deze gebieden. Want vanaf nu geldt namelijk weer de standaard beregeningsregeling. Hierin is onder andere bepaald dat alleen water onttrokken mag worden als de eerste benedenstrooms gelegen stuw nog overloopt met water

Dode vogels of vissen?

Veel vissterfte in vijvers en beken door hitte

Ziet u dode vissen of vogels in het water? Het kan zijn dat de oorzaak blauwalg, botulisme of zuurstofgebrek in het water is.

Meld dit direct bij ons via 088-2203333 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Het klimaat verandert.

Blauwalgen in Almelo

We moeten rekening houden met perioden waarin het vaker en harder regent en langere periodes van droogte. Wij werken samen met partners aan (kennis)projecten, het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en diverse andere maatregelen om hierop goed in te spelen.