Droogte & watertekort


Regen, regen, regen.... En nog niet overal genoeg

Grondwaterstanden Twente en Hondsrug nog steeds onder niveau

De afgelopen weken heeft het onophoudelijk en veel geregend. De grotere beken en rivieren in ons gebied stromen weer volop. Er is zelfs sprake van hoge waterstanden en de Vecht, Regge en de Dinkel zijn op sommige plekken buiten de oever getreden. Maart gaat de boeken in als natste maart sinds 2008.

Hoge waterstanden Vecht, Regge en Dinkel

De waterstanden in de Vecht, Regge en de Dinkel zullen donderdag en vrijdag nog wat verder stijgen, waarbij we vrijdag de piek verwachten. Deze waterstanden zijn niet uitzonderlijk en komen gemiddeld een paar keer per winterseizoen voor. We voorzien dan ook geen problemen. Vanaf maandag zal het waterpeil naar verwachting weer zakken.

Meer dan genoeg water zou je zeggen. Toch zijn de grondwaterstanden, na de droge zomer van 2018, nog niet overal op niveau. Daarom proberen we de regen die nu valt op zo veel mogelijk plekken vast te houden en in de bodem te laten dringen. Dit is niet overal mogelijk, omdat bijvoorbeeld de snelheid van de waterafvoer te hoog is of de berging zit vol.

Grondwaterstanden

Wekelijks worden de grondwaterstanden gemonitord en geanalyseerd. De resultaten van maart 2019 laten zien dat de grondwaterstanden, als gevolg van de bovengemiddelde neerslag, zijn gestegen. Maar het grondwater is nog niet overal op het normale niveau.
In de lagere delen is het peil weer op of zelfs boven het langjarige gemiddelde. Op de hoge zandgronden bedraagt de achterstand op dit moment nog enkele tientallen centimeters.

Problemen voor het groeiseizoen 2019?

Of er bij de start van het groeiseizoen, op 1 april, problemen zullen zijn met de grondwaterstand is nog niet te zeggen. We weten namelijk niet hoeveel neerslag er tot die tijd nog gaat vallen.

kaarten

Diepte van de grondwaterstand op 1 april 2019 onder het langjarig gemiddelde voorjaarspeil bij een gemiddelde winterneerslaghoeveelheid. Hoe donkerder het gebied hoe lager het grondwaterpeil.

Meest gestelde vragen over droogte & watertekort

Maatregelen: terug naar beregeningsregeling

Stuw

Het onttrekkingsverbod op oppervlaktewater (sinds 9 juli) in gebieden waar geen water kan worden aangevoerd, wordt per 1 november 2018 (einde groeiseizoen) ingetrokken. Dit betekent niet automatisch dat er met oppervlaktewater beregend mag worden in deze gebieden. Want vanaf nu geldt namelijk weer de standaard beregeningsregeling. Hierin is onder andere bepaald dat alleen water onttrokken mag worden als de eerste benedenstrooms gelegen stuw nog overloopt met water

Dode vogels of vissen?

Veel vissterfte in vijvers en beken door hitte

Ziet u dode vissen of vogels in het water? Het kan zijn dat de oorzaak blauwalg, botulisme of zuurstofgebrek in het water is.

Meld dit direct bij ons via 088-2203333 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Het klimaat verandert.

Blauwalgen in Almelo

We moeten rekening houden met perioden waarin het vaker en harder regent en langere periodes van droogte. Wij werken samen met partners aan (kennis)projecten, het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en diverse andere maatregelen om hierop goed in te spelen.