Wat doen wij bij droogte en wateroverlast


Slim omgaan met water

We zien dat het vaker en harder regent en dat er langere periodes van droogte zijn. Voor het gebied van Vechtstromen, dat voor water afhankelijk is van neerslag, ligt daar een grote uitdaging. Met name in het Twentse deel op de hoge zandgronden. We zijn hiervoor geheel afhankelijk van de neerslag (regen) die valt.

Wanneer het lang en hard regent zorgen we er voor dat neerslag snel en efficiënt wordt afgevoerd via onze beken en rivieren naar de Vecht en het IJsselmeer. Doen we dat niet dan bestaat er kans op wateroverlast (beken die buiten hun oevers treden). Vaak heeft dit grote schade tot gevolg. Maar ook grote droogte leidt tot schade, met name voor natuur en landbouw. In 42% van ons gebied kunnen we dan nog wel water halen uit het Twentekanaal en IJsselmeer, als dat beschikbaar is. In 58% van onze gevallen zijn we dus afhankelijk van de regen die valt. En met dat water moeten we slim omgaan want dat willen we graag vasthouden in ons gebied om schade te beperken.

Sparen en besparen

Regenwater kan dus zorgen voor overlast, maar is aan de andere kant uiterst kostbaar. Daarom is het belangrijk dat we allemaal slim omgaan met water en water sparen & besparen waar we kunnen. Als waterschap hebben wij de afgelopen periode al maatregelen genomen. Om het water vast te houden hebben veel stuwen in ons gebied de hele winter op zomerpeil (omhoog) gestaan, is er doorlopend water vanuit het IJsselmeer het gebied in gepompt en wordt water via stuwen en gemalen omgeleid om naar drogere delen te leiden. Op dit moment wordt al weer water van vollere beken in minder volle gelaten om te voorkomen dat het grondwater weg kan zakken.


Samen water sparen

Hoe houden we met elkaar voldoende water voor nu en later? Dat kan door samen zuinig te zijn op water. Op deze pagina lees je wat je kan doen om water te besparen en wie zich bezighouden met het water in Overijssel.

Zelf bijdragen?

Meer handige tips over hoe je zelf kunt bijdragen aan water sparen en besparen vind je op