Focus op klimaatverandering bij middelgrote steden


‘CATCH’ betekent ‘vangen’ in het Engels, en dat is precies waar het bij het gelijknamige project over gaat; het opvangen van extreme regenbuien. De twaalf projectpartners uit België, Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nederland willen met dit project middelgrote steden helpen om zich sneller voor te bereiden op het veranderende klimaat (voorkomen van droogte en wateroverlast). Het project wordt gesubsidieerd door Europa en is op 17 november van start gegaan in Enschede.

Maar waarom legt CATCH de focus op middelgrote steden? Tachtig procent van de bevolking in het Noordzeegebied van Europa leeft in de stad. De meeste van die steden hebben tussen de 20.000 en 200.000 inwoners. Deze kleinere steden ervaren dezelfde problemen als grote steden zoals Berlijn, Amsterdam of Londen maar krijgen van onderzoekers, planologen en de politiek minder aandacht. Dit bemoeilijkt de overgang naar een klimaat-robuuste leefomgeving in deze gebieden. CATCH wil de transitie van deze middelgrote steden versnellen door o.a. een beslissingstool te ontwikkelen en maatregelen te testen.

De CATCH partners slaan de handen ineen om van elkaar te leren en om passende maatregelen te ontwikkelen voor hun regio’s. Tijdens het project worden verschillende maatregelen getoetst in de praktijk. Dit gebeurt in de steden Arvika (Zweden), Herentals (België), Norwich (Verenigd Koninkrijk), Oldenburg (Duitsland), Vejle (Denemarken), Enschede en Zwolle. In Nederland zijn het Pinkeltjesplein in Enschede en de Spoorzone in Zwolle aangewezen als de pilotprojecten waarbinnen verscheidene maatregelen worden getest. Beide steden zijn koplopers op het gebied van klimaatadaptatie en onderdeel van het Living Lab Ruimtelijke Adaptatie Overijssel.

Pinkeltjesplein

Omdat Enschede met name te maken heeft met grondwateroverlast en hevige regenbuien, heeft de stad besloten om het bekensysteem weer terug te brengen in de stad. Zo wordt het regenwater opgevangen en grondwater afgevoerd. Langs de nieuwe Stadsbeek ligt ook het Pinkeltjesplein. Dit plein wordt vergroend en zal tijdens stortbuien ook water opslaan zodat het riool minder snel overstroomt. In het CATCH project zal er worden gewerkt aan het ontwerp van het Pinkeltjesplein en wordt er verder nagedacht over de klimaatstrategie van de gemeente.

De Spoorzone

Zwolle werkt hard aan het ontwikkelen van een duurzaam en klimaatactief gebied rondom het spoor in het centrum van de stad. Binnen CATCH zal Zwolle zich met name focussen op het creëren van een water- en klimaatbewuste gemeenschap rondom het project de Spoorzone, en biedt het ruimte om verscheidene maatregelen te testen in de praktijk.

Partners:

 • Jade Hochschule (Duitsland)
 • Universiteit Twente
 • Provincie Overijssel
 • Gemeente Arvika (Zweden)
 • Regio Värmland (Zweden)
 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Zwolle
 • Vlaamse Milieumaatschappij (België)
 • Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (Duitsland)
 • Norfolk County Counsil (Verenigd Koninkrijk)
 • Gemeente Vejle (Denemarken)
 • Waterschap Vechtstromen (projectleider)

Klimaatverandering en Vechtstromen

We ervaren steeds meer langdurige regenval, hoosbuien en langere periodes van droogte; het klimaat verandert en dit heeft impact op ons allemaal. Overheden zijn samen met inwoners en partners op zoek naar oplossingen zodat gezondheidsrisico’s en schade wordt voorkomen.

Dat gebeurt landelijk onder andere met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Ook Vechtstromen werkt aan diverse projecten en maatregelen om effecten van klimaatverandering te beperken, zodat we in de toekomst ook veilig, voldoende en schoon water houden in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Maar ook jij kunt meehelpen!