Wateroverlast door overstroming


Zo werkt normering

Een van de taken van ons waterschap is het voorkomen van wateroverlast en het beperken van de gevolgen van overstromingen en wateroverlast.

Er zijn echter grenzen aan de bescherming die we bieden. Wateroverlast is nu eenmaal nooit volledig uit te sluiten.

Wanneer nemen wij maatregelen?

Wij moeten nagaan of ons watersysteem voldoet aan de gestelde normen op basis van het huidige klimaat.

Waar dat niet het geval is, is sprake van een knelpunt. We kijken dan in hoeverre het mogelijk is om het knelpunt op te lossen.

Schade door wateroverlast

Als er heel veel neerslag valt, is schade door wateroverlast niet uit te sluiten. Voor het antwoord op de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is, kijken we naar de oorzaak van de schade. Een belangrijk onderscheid is of wateroverlast het gevolg is van een hoosbui of van een overstroming.

Mogelijkheden schadevergoeding

Wie te maken heeft gehad met wateroverlast en van mening is dat wij als waterschap deze schade moet vergoeden, kan een verzoek tot schadevergoeding indienen. Deze dient u schriftelijk te richten aan het dagelijks bestuur van Vechtstromen.

Folder normering wateroverlast

Waterschap Vechtstromen heeft over het onderwerp normering wateroverlast de folder ‘Normering wateroverlast - Omgaan met een natter klimaat’ uitgebracht. Deze folder kunt u downloaden (pdf, 4.8 MB) of digitaal lezen.

Normen in kaart

0212 Hoog water Regge Dinkel Vecht

Waterschap Vechtstromen heeft in kaart gebracht waar welke normering van kracht is: