Landbouw en water


Kennisbijeenkomst en verlengen Spuitlicentie

Spuitmachine op wasplaats

Helaas zijn de bijeenkomsten vol. Er kan niet meer worden ingeschreven.

Uitnodiging – Excursie ForwardFarming

Forward farming

Naar akkerbouwbedrijf Het Groene Hart in Abbenes

Wet en regelgeving in de land/tuinbouwsector

Met welke wet- en regelgeving heeft de land- en tuinbouwsector te maken?

Contactgegevens

Gebiedsbeheerders onderhoud watersysteem, handhaving, toetsen en vergunnen en beleid.

Projecten

In de Kas

Beregenen

Beregenen

Relevante websites

toolbox

Nieuwsbrief

koeien

Wat te doen bij calamiteiten?

Neem bij een calamiteit onmiddellijk contact met ons op. Via telefoonnummer 088 220 3333 is het waterschap 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. Buiten kantooruren wordt u automatisch doorverbonden met de alarmcentrale. Wij treffen zo snel mogelijk maatregelen om de calamiteit te verhelpen.

U wilt uw agrarisch beroep goed kunnen uitoefenen. Niet te veel en niet te weinig water op de juiste momenten, is daarbij van groot belang. Wij proberen dit zo goed mogelijk te regelen.

Wij vinden samenwerking erg belangrijk, wij willen doelen verbinden en realiseren op het gebied van waterbeheer, landbouw, natuur, economie, leefomgeving en recreatie. Verbindend samenwerken, dat is het idee.

Regelmatig plaatsen we nieuwe peilbuizen. Tijdelijk, omdat we tijdens en na werkzaamheden willen zien wat de effecten zijn op het grondwater.