Agrarisch café voor uw vragen


In gesprek met het waterschap? De gesprekken met agrariërs zijn waardevol voor ons werk voor schoon, voldoende en veilig water. Daarom starten we met agrarische cafés.

Deze agrarische cafés zijn informele inloopbijeenkomsten die we organiseren bij u in de buurt en op verschillende plekken in ons gebied.

Direct antwoord op uw vragen

Onder het genot van een drankje en een bitterbal beantwoorden wij graag uw vragen over bijvoorbeeld vergunningverlening, subsidies en blauwe diensten, maaionderhoud, onderhoud van stuwen en gemalen enzovoort.

Ook de aannemer die de nieuwe maaibestekken gaat uitvoeren is hierbij aanwezig en staat u graag te woord.

Komende data Agrarisch café

het eerstkomende agrarisch café is op 20 februari ’s avonds, in de omgeving van Zuid-Drenthe. De locatie is nog niet bekend. Houd deze website daarom in de gaten.

Meer agrarische cafés worden gepland in de winterperiode 2019-2020. Wilt u een van onze gebiedsbeheerders spreken, of heeft u een vraag? We horen het graag van u.


koe