Stimuleringsbudget emissiebeperking Glastuinbouw


Door een bijdrage te leveren aan het terugdringen van emissies vanuit de glastuinbouw en verbetering van de waterkwaliteit, geven de waterschappen invulling aan hun verantwoordelijkheid voor, en betrokkenheid bij het terugdringen van emissies. STOWA voert het beheer over dit ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’.

De waterschappen in Nederland willen de tuinbouwsector hulp bieden bij het verminderen van het lozen van water vanuit glastuinbouwbedrijven, omdat dit water meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen kan bevatten. Dit doen we door het geven van een financiële bijdrage aan projecten die bijdragen aan het verminderen van de lozing zowel op de riolering als op oppervlaktewater.

Collectief aan de slag

Projecten waarin groepen van tuinders aan de slag gaan met dit onderwerp hebben voorrang. Daarbij gaat het om de bewustwording van de emissieproblematiek en het implementeren en verspreiden van reeds beschikbare kennis en nieuwe maatregelen in de praktijk.


Meer informatie

Voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier ga naar  www.stowa.nl of neem contact op via glaskas@stowa.nl