Hoge opkomst bij informatieve avond Bodem en Water Vasse

Gepubliceerd op 11 december 2019

Wij willen graag aan de slag met agrarische ondernemers om droogte, waterbeheer en bodemkwaliteit te verbeteren.

De dorpsraad Vasse heeft afgelopen dinsdagavond 3 december in het kader van ‘mijndorp2030’ in samenwerking met ons waterschap een informatieavond Bodem en Water georganiseerd voor agrarische ondernemers.

Actuele thema’s

Ongeveer 50 agrarische ondernemers kwamen naar café Bolscher om meer te horen over maatregelen als erfafspoeling (nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat)), droogte en verbetering van de bodemkwaliteit. Het blijkt dat een aantal kansrijke maatregelen helemaal niet kostbaar hoeven te zijn; zoals bv stro onder de kuilvoeropslag om perssappen op te vangen, zodat er geen vervuild water van af stroomt. Een andere maatregel is het verbeteren van de bodemkwaliteit door het bodemleven te voeden met compost/ bokashi en bos-, berm- of slootmaaisel en de bodemstructuur te verbeteren door onder andere meer geduld.

Landbouw op Peil Vechtstromen Overijssel (LoP Vechtstromen)

Wanneer er maatregelen nodig zijn die grote(re) investeringen vragen, is er een regeling bij Vechtstromen (Landbouw op Peil Vechtstromen) voor een bijdrage van 40% voor (bovenwettelijke) maatregelen. Het waterschap gaat graag met agrarische ondernemers aan de slag om waar mogelijk bodemkwaliteit en waterbeheer te verbeteren. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich opgeven voor een vrijblijvend (advies)gesprek. Met de dorpsraad Vasse is afgesproken de goede samenwerking in stand te houden en waar mogelijk te versterken.