Praktische kennisbijeenkomst en verlengen Spuitlicentie


Afgelopen zomer was extreem warm en droog. Met name agrariërs hebben hiervan de gevolgen ondervonden. Vooral in de gebieden waar het waterschap geen water aan kon voeren hadden de gewassen het zwaar. Vraag is of dit een eenmalige zaak was of niet. Sinds 1998 hebben we namelijk 10 van de heetste jaren meegemaakt sinds we meten. Ook zien we een afwijkend neerslagpatroon.

De langetermijneffecten van deze mogelijke ontwikkeling en de gevolgen voor de landbouw zijn nog ongewis. Krijgen we bijvoorbeeld te maken met voor Nederland nieuwe ziekten, plagen en onkruid? En zo ja, wat kunnen we daar dan tegen doen? Want het kan zijn dat de nu toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet meer effectief zijn. En wat moeten we dan?

Tijdens de kennisbijeenkomst Verleng uw Spuitlicentie komen dit soort vragen aan de orde. Ook wordt de laatste stand van zaken rondom spuitdoppen en teeltvrije zones toegelicht. Er zijn 2 bijeenkomsten, die beiden worden verzorgd door agrometeorologisch specialist Erno Bouma. Naast praktische kennis kunt u tijdens de bijeenkomsten ook een licentiepunt verkrijgen.

De eerste bijeenkomst Verleng uw Spuitlicentie vindt plaatst op 7 december in het gebouw van waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1 in Almelo. De tweede bijeenkomst is op 14 december in Restaurant de Hongerige Wolf, Coevorderweg 27B in Stegeren. Op beide dagen is er een ochtendsessie van 9.30 tot 12.30 uur en een middagsessie van 13.30 tot 16.30 uur.


Aanmelden bijeenkomst

Spuitmachine op wasplaats

Wees er op tijd bij, want vol is vol!