Wasplaatsen van (spuit)machines


Samen werken aan behoud gewasbeschermingsmiddelen (GBM) en schoon water! Hoe voorkomen we het afstromen van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater bij het schoonmaken van spuitmachines? In de praktijk blijkt dat veel (spuit)machines op het erf worden schoongemaakt. Door bijvoorbeeld het spoelen van veldspuiten, poot- en of zaaimachines en lege verpakkingen op het erf, kunnen er resten van GBM in het riool of de sloot terecht komen. Een probleem dat de kwaliteit van het oppervlaktewater èn het behoud van middelen bedreigt. Als middelen namelijk in te hoge concentraties in het oppervlaktewater (blijven) voorkomen, kunnen ze verboden worden, waardoor middelen uit de handel verdwijnen.  Samen met agrarische ondernemers willen we deze afvalwaterstroom met GBM naar het oppervlaktewater en riolering beëindigen.

Hoe leg ik mijn wasplaats aan?

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanleggen van een wasplaats met (biologische) zuivering op agrarische bedrijven. Het illustratiefilmpje laat verschillende situaties met bijbehorende afvoermogelijkheden van het (afval)water zien. Zo krijgt u inzicht in de mogelijkheden die er zijn en kunt u beter bepalen welke optie het beste bij uw bedrijf past.

Financieel aantrekkelijk

Op 24 januari is samen met LTO Noord een bijeenkomst georganiseerd waarin zowel de technische als de financiële mogelijkheden om waswater van (spuit)machines te zuiveren zijn toegelicht. Voor de investering in de aanleg van een zuivering is subsidie beschikbaar. Bent u van plan een wasplaats met zuivering aan te leggen, neem dan voor 21 februari contact op met Elma Haakmeester via telefoonnummer 088-183 44 77 of via elma.haakmeester@kadaster.nl. Kijk hier voor meer informatie (pdf, 159 kB). (pdf, 159 kB)

Belastingvoordeel met de regeling MIA/Vamil

De aanschaf van een wasplaats met zuiveringssysteem komt in aanmerking voor de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) en afschrijving op een door uzelf te bepalen tijdstip (Vamil-regeling). Kijk voor meer informatie op de Milieulijst MIA/Vamil, op de website van RVO: bedrijfsmiddelcodes F2345 en F2346. Met de MIA kunt u voor een wasplaats met zuiveringssysteem 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Met Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u afschrijft, tot een maximum van 75% van de investeringskosten in het eerste jaar. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Zuiveringssystemen?

Plant

Opgevangen waswater kunt u op twee manieren verwerken. U kunt chemische stoffen afscheiden van het water en ze concentreren aan de hand van de Heliosec.

Of u kunt bacteriën inzetten voor biologische afbraak en vervolgens het afvalwater verdampen met bijvoorbeeld een phytobac , biofilter of de dlvwasplaats.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de wasplaats op uw bedrijf of bent u van plan een wasplaats aan te leggen? Neem dan contact op met Roel Koekoek (088 220 32 97), Henk Langeler (088 220 36 89) of Renske Dortland (088 220 33 12) voor een adviserend bezoek.