Wet- en regelgeving


Activiteitenbesluit Agrarisch

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (AB)staan algemene milieuregels die gelden voor activiteiten die boeren en tuinders op hun bedrijf kunnen uitvoeren. U kunt hierbij denken aan het opslaan van producten, het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen, het schoonmaken van machines en het huisvesten van dieren. De regels zijn onder andere bedoeld om vervuiling van water, bodem en lucht tegen te gaan. Ook zijn er normen voor geur en geluid opgenomen.

Drukregistratievoorziening bij neerwaartse spuittechnieken

Melden

Wanneer u activiteiten die vallen onder het Activiteitenbesluit start of wijzigt, dan kunt u dit elektronisch melden via de Activiteitenbesluit Internet Module. Als de activiteit niet onder het Activiteitenbesluit valt, neem dan contact op met het waterschap.

Keur

Langs de waterkant geldt een aantal wettelijke regels waaraan iedereen zich moet houden. Deze regels staan in de Keur. Daarin wordt duidelijk wat wel en niet mag op, in of bij de waterkant.

De website www.agriwijzer.nl zet de milieuregels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer (AB) voor agrariërs op een duidelijke manier op een rij. De site heeft een praktische insteek en informeert op een eenvoudige manier over de regels en de maatregelen die voor agrarische activiteiten in de land- en tuinbouw van toepassing zijn.

Voor aanvragen of melden ga naar de pagina