Zuiveren afvalwater


Zuiveren

Schoon water een belangrijke taak van het waterschap. Wij zorgen voor de zuivering van het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Hiervoor hebben wij geavanceerde waterzuiveringen (RWZI's).

Hoe doen wij dat?

Door mechanische zuivering wordt het grove afval, zoals papier, plastic en blad uit het rioolwater gezeefd en samen met het aanwezige zand afgevoerd naar de vuilstort.

Daarna gaat het afvalwater het reinigingsproces in. Het water wordt biologisch gezuiverd door bacteriën, die hiervoor op de zuivering aanwezig zijn. De bacteriën zetten de aanwezige stoffen om naar minder schadelijke stoffen of gebruiken het als voedsel voor hun eigen groei. De bacteriemassa wordt ook wel zuiveringsslib genoemd. Zodra de bacteriën het vuil hebben gezuiverd wordt het slib gescheiden van het gezuiverde water. Nu kan het gezuiverde water terug de natuur in. Het water wordt geloosd in het oppervlaktewater zoals sloten, beken en kanalen.

Vergisten en verwerken van zuiveringsslib

Het slib dat na de zuivering overblijft, wordt bij de waterzuivering vergist. Hierbij komt biogas vrij dat wordt gebruikt voor elektriciteitsopwekking voor de waterzuivering. Vervolgens wordt het slib verwerkt in een ontwateringinstallatie om het volume nog veel verder te verlagen. Tenslotte gaat het op transport naar een verbrandingsinstallatie, dat het slib verwerkt tot bijvoorbeeld andere brandstof voor energiecentrales.

Geen medicijnen in riool

Spoel overtollige medicijnen, ook de vloeibare, niet door de wc maar lever ze in bij de apotheek!

Rondleidingen

Voor scholen en groepen organiseren wij een rondleiding op een waterzuivering.

Werking rioolwaterzuiveringsinstallatie

De werking van een waterzuivering is opgedeeld in vier processen:

  • Transporteren van rioolwater
  • Zuiveren van rioolwater
  • Vergisten van zuiveringsslib
  • Verwerken van zuiveringsslib

Transporteren van rioolwater

Het afvalwater van huishoudens en bedrijven gaat via de riolering naar de waterzuivering. Transportleidingen en rioolgemalen leiden het afvalwater naar de dichtstbijzijnde zuivering.