Natuur en waterkwaliteit


Met stuwen en gemalen wordt het waterpeil gereguleerd. Overtollig water wordt afgevoerd, voor de landbouw wordt voldoende water vastgehouden en het grondwaterniveau op peil gehouden.

Daarnaast zorgen stuwen er voor om hoogteverschillen te overbruggen en de stroomsnelheid van het water te regelen.

Building with Nature, ofwel bouwen met natuur, is het gebruik maken van natuurlijke processen in beken en omliggende oevers.

Peilbeheer

Voor elk peil regulerend "kunstwerk" (stuw, gemaal, sluis) is een zomer- en winterstreefpeil vastgelegd in m+N.A.P.

Indien u een peil wilt laten wijzigen kunt u contact opnemen met uw gebiedsbeheerder.

Met vragen over de hoeveelheid water, de kwaliteit en de infrastructuur (watergangen, stuwen, gemalen) kunt u terecht bij de gebiedsbeheerder.

De afstand tussen het grondwaterpeil en het maaiveld (de grond waarop wij staan) wordt de grondwaterstand (tussen de rode en de witte pijl) genoemd.

Vistrappen

vistrap

Een stuw is letterlijk een enorme drempel waar vissen niet tegenop kunnen zwemmen. Voor de voortplanting is het wel erg belangrijk dat vissen hun paaigebieden stroomopwaarts kunnen bereiken. Daarom worden de stuwen voorzien van vistrappen.

Biodiversiteit

vechtanjers

Vanuit onze rol als waterbeheerder onderschrijven we het belang van biodiversiteit en houden we hier bewust rekening mee bij het uitvoeren van onze werkzaamheden.