Biodiversiteit


De biodiversiteit van een gebied is een graadmeter hoe de natuur er bij staat. Hoe meer verschillende soorten planten en dieren, hoe groter de biodiversiteit. En dat is niet alleen van belang voor de natuur, maar ook voor onze gezondheid en welbevinden. Insecten zijn bijvoorbeeld onmisbaar voor het bestuiven van gewassen en fruitbomen.

De manier waarop we met onze omgeving omgaan zet echter vaak druk op de biodiversiteit. Ontbossing, vervuiling en het veranderende klimaat hebben grote invloed. Mensen en organisaties werken nationaal en internationaal samen om hier wat aan te doen, zoals het sluiten van een klimaatverdrag. Maar ook binnen kleine projecten en de eigen omgeving kunnen we oog hebben voor biodiversiteit. Bijvoorbeeld in het water, in de bodem en langs de oevers.

Vanuit onze rol als waterbeheerder onderschrijven we het belang van biodiversiteit en houden we hier bewust rekening mee bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. We nemen ook deel aan initiatieven van partners die de biodiversiteit ondersteunen, zoals Soortenrijk Drenthe. Verder zaaien we een deel van onze bermen in met bloemmengsels, waar het voor de vlinders, bijen en andere insecten goed toeven is. Tevens stimuleren we agrarisch waterbeheer (blauwe diensten, met akkerranden en bodempakketten). Maar ook met Building with Nature, gedifferentieerd maaibeheer en diverse andere initiatieven heeft Vechtstromen al stappen gezet. Zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers, vispasseerbare stuwen, visvriendelijke gemalen en zwaluwwanden.


vlinder