Even peilen: ons grondwater


Meten is weten

Peilbuizen geven aan hoe diep het grondwater staat. 
De ideale grondwaterstand kan per terrein verschillen, hiervoor hebben we zomer en winterpeilen vastgesteld.

Peilbuis in uw buurt

Regelmatig plaatsen we peilbuizen. Tijdelijk, voor de effecten tijdens en na werkzaamheden. Of langer, omdat we een beter beeld willen van de stand en veranderingen hierin.

Soorten peilbuizen

Ziet u regelmatig een medewerker van het waterschap langskomen? Dat kan, want wij meten en controleren de peilbuizen regelmatig. We werken met drie soorten peilbuizen.

Peilen

We houden de grondwaterstand goed in de gaten. Is het te hoog? Dan lopen kelders onder en worden akkers te drassig. Te weinig water? Dan zijn akkers juist te droog en heeft de natuur het zwaar. Om de grondwaterstand in de gaten te houden, werken we met grondwaterpeilbuizen.

Peilbuis

Een peilbuis heeft in het onderste deel gaatjes, het filter, en is ongeveer één meter lang. Hierdoor staat het water in de buis net zo hoog als het grondwater er omheen. De afstand tussen het grondwaterpeil en het maaiveld (de grond waarop wij staan) wordt de grondwaterstand (tussen de rode en de witte pijl) genoemd.

Folder

Meer uitleg over peilbuizen vindt u in de folder.