Peilbuis in uw buurt


Regelmatig plaatsen we nieuwe peilbuizen. Tijdelijk, omdat we tijdens en na werkzaamheden willen zien wat de effecten zijn op het grondwater. Of voor langere tijd, omdat we ergens een beter beeld willen hebben van de grondwaterstand en de veranderingen hierin. Het kan zijn dat zo´n peilbuis in de buurt van uw huis of op uw grond komt te staan. Wat kunt u, als grondeigenaar, in zo´n situatie verwachten?

Meewerken aan het plaatsen van een grondwatermeetpunt op uw grond is vrijwillig. Er zijn geen verplichtingen aan verbonden. U ontvangt geen financiële vergoeding voor het meetpunt op uw grond. U kunt op verzoek beschikken over de meetgegevens van uw perceel.

Mocht u na verloop van tijd het meetpunt niet langer op uw land willen hebben, dan zullen we deze na overleg verwijderen. De meeste nieuwe meetpunten van het waterschap voeren we uit met een datalogger (zie kader). Daarom bezoeken medewerkers van het waterschap het meetpunt slechts af en toe. We willen u zo min mogelijk overlast veroorzaken.

Bij de plaatsing van de peilbuis zorgen we ervoor dat de kans op beschadiging door anderen minimaal is. We vragen u om het ons te melden als het meetpunt toch beschadigd raakt. Eventuele schade aan het meetpunt wordt niet op u verhaald.


Meer informatie

Wilt u meer weten over het meten van grondwaterstanden? Of over het plaatsen van grondpeilbuizen? Dan kunt u met ons bellen: 088-220 3333.