Tijdelijke vacatures / marktplaats

Gepubliceerd op 13 augustus 2014

We hebben soms behoefte aan tijdelijke externe inhuur om knelpunten in de formatie op te vangen, door fluctuatie in het werkaanbod of specifieke of specialistische kennis. Voor de invulling van deze tijdelijke inhuur maakt het waterschap gebruik van de diensten van externe partijen.

Randstad

Randstad ondersteunt het waterschap bij de invulling van tijdelijke algemeen administratieve vacatures. Wij schakelen Randstad in bij het ontstaan van tijdelijke opdrachten op administratief gebied vanaf LBO t/m MBO+ niveau. Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke functie kunt u zich als werkzoekende in laten schrijven bij Randstad.

AB-Oost

AB-Oost ondersteunt het waterschap bij de invulling van tijdelijke vacatures in de groene sector. Wij schakelen AB Oost in bij het ontstaan van tijdelijke opdrachten vanaf LBO t/m MBO+ niveau in de groene sector. Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke functie kunt u zich als werkzoekende in laten schrijven bij AB Oost.

Pro Industry en Modis

Pro Industry en Modis ondersteunen het waterschap bij de invulling van tijdelijke technische vacatures. Wij schakelen Pro Industry en Modis in bij het ontstaan van tijdelijke opdrachten vanaf LBO t/m MBO+ niveau in de technische sector. Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke functie kunt u zich als werkzoekende in laten schrijven bij Pro Industry of Modis.


Dynamisch Aankoopsysteem - Waterkracht

Draaistuw Peilbeheer 1[1]

Waterkracht heeft regelmatig behoefte aan externe inhuur van diverse expertise en capaciteit. Het betreffen doorgaans functies op HBO/WO niveau vanaf schaal 9 (SAW) en hoger. Voor de invulling van deze behoefte heeft Waterkracht gekozen om een Dynamisch Aankoopsysteem, verder te noemen DAS, in te stellen.

Met het DAS willen de waterschappen binnen Waterkracht op bepaalde momenten deskundigheid op een flexibele manier kunnen aantrekken en daarbij de aanbestedingsregels respecteren. Transparantie en mededinging bij de inhuur van externe partijen zijn daarbij speerpunten.

Waterkracht nodigt geïnteresseerde partijen uit (zowel ondernemingen, als ZZP'ers) om zich te registreren en aan te melden voor de volgende vakgebieden binnen dit DAS:

  • Bedrijfskundig / Personeel & Organisatie
  • Communicatie
  • Facilitair
  • Financieel
  • ICT / Documentaire Informatievoorziening
  • Inkoop
  • Ruimtelijke ordening / Natuur / Milieu
  • Technisch
  • Management

Registratie is gratis en geeft toegang tot alle aanbestedingen die via dit aanbestedingsplatform worden uitgevoerd. Als uw onderneming nog niet is geregistreerd, dient u deze eenmalig te registreren via: https://platform.negometrix.com/Registration.aspx.

Bent u al geregistreerd op het aanbestedingsplatform Negometrix dan kunt u zich direct aanmelden voor het DAS van Waterkracht via: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=56097