De ervaring van Danique


Mijn naam is Danique Timmermans. In de periode van januari 2018 tot en met juni 2018 ben ik afgestudeerd binnen Vechtstromen. Voor het afronden van mijn opleiding Human Resource Management heb ik drie dagen per week een onderzoek naar vitaliteit binnen Vechtstromen mogen uitvoeren.

Door het warme welkom van niet alleen het HR team, maar alle collega’s, voelde ik mij meteen op mijn gemak. Binnen Vechtstromen heb ik mij geen moment stagiaire gevoeld, maar onderdeel van het team. Daarnaast heb ik veel vrijheid gekregen om mijn opdracht naar eigen invulling te voltooien. Hierdoor heb ik veel mogen zien en doen binnen Vechtstromen. Zo heb ik allerlei medewerkers mogen interviewen, ben ik mee geweest in het werkveld en heb ik workshops mogen volgen.

Mijn dagen bestonden in de begin periode uit veel gesprekken en sparren met het management en de focus op mijn literatuuronderzoek. Dat vond ik wel taaie stof, maar door de afwisseling met het sparren en de gezelligheid op de afdeling heb ik het niet als vervelend ervaren. Toen mijn onderzoek eenmaal op gang kwam, heb ik veel medewerkers geïnterviewd en kennis gemaakt met het echte waterschapswerk. Ook voelde ik de grote betrokkenheid van onder andere de teamleiders, wat mij extra heeft gemotiveerd om het beste resultaat te halen. Gedurende de periode vond ik al snel mijn weg binnen de organisatie. Door goede begeleiding, mogelijkheden en initiatieven heb ik mij goed kunnen ontwikkelen binnen Vechtstromen.

Vechtstromen heeft mij een waardevolle, leerzame periode gebracht als beginnend HR professional. Met veel plezier kijk ik terug op mijn afstudeerperiode en daar heeft Vechtstromen aan bij gedragen!