Aanmelden nieuwsbrief Dinkeldal


Met deze nieuwsbrief informeren wij belangstellenden over de voortgang van het project Dinkeldal. De Dinkel is een unieke grensoverschrijdende rivier. Samen met onze gebiedspartners werken wij aan de opgaven voor Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en Bestuursverklaring Dinkeldal 2000. De activiteiten worden uitgevoerd onder aansturing van de projectgroep Dinkeldal. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord, Dinkeldalboeren, Staatsbosbeheer, gemeente Losser, provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Meldt u dan aan via dit formulier.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens