Beneden Dinkelgebied


Het Beneden Dinkelgebied bestaat uit de Dinkel en Tilligterbeek en strekt zich uit vanaf het Kanaal Almelo-Nordhorn in het zuiden tot aan de Duitse grens.

Dagelijks werken wij aan schoon, voldoende en veilig water. Dat doen wij op basis van wet- en regelgeving van diverse overheden. Eén daarvan is de Kaderrichtlijn Water. Deze Europese richtlijn stelt normen vast voor onder andere de kwaliteit van het water, maar ook of vissen goed van de ene naar de andere beek of rivier kunnen zwemmen, bijvoorbeeld om zich goed voort te kunnen planten. Het waterschap heeft op basis van die regels bepaald bij welke rivieren en beken er werk aan de winkel is. Dat is in het Beneden Dinkelgebied het geval bij de Dinkel en de Tilligterbeek. De komende jaren werken we daarom aan een plan voor deze waterlichamen.

Inleiding bij de video

Waterkwaliteit: werk aan de winkel

De afgelopen 200 jaar is de waterkwaliteit in onze beken en rivieren van wisselende kwaliteit geweest. Begonnen we rond 1800 met schoon water dat rijk was aan waterdieren en -planten, met de industriële revolutie kwamen ongecontroleerde lozingen en verdween veel vis. In de periode 1970-2000 herstelde de waterkwaliteit enigszins door wetgeving en de bouw van waterzuiveringsinstallaties. Dit veranderde weer vanaf het jaar 2000. Toen werd de waterkwaliteit weer slechter door een toenemende invloed van milieuvreemde stoffen als brandvertragers, medicijnresten, antibiotica, plastics etc. Anno 2022 is de waterkwaliteit nog steeds van onvoldoende kwaliteit en is ook de biodiversiteit ernstig aangetast. Schoon water zoals in 1800 krijgen we nooit meer, maar het is wel nodig om de huidige waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. Er is dus werk aan de winkel.

Contact

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Caspar ter Brake via telefoonnummer: 0800 – 220 3333

Caspar ter Brake

Caspar ter Brake

Projectleider

Indien u een vraag heeft of graag iets met ons wilt delen/meegeven verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen.

Project updates

Project informatie