Inloopbijeenkomst gebied Stokkenspiek

Gepubliceerd op 26 juli 2023

Op dinsdag 27 juni organiseerden wij een inloopbijeenkomst over de plannen voor de Dinkel rond stuw Stokkenspiek. Verspreid over de hele avond zijn er zo'n 100 omwonenden, grondeigenaren en geïnteresseerde bezoekers geweest. Zij konden het schetsontwerp voor deelgebied Stokkenspiek bekijken en vragen stellen.

Goede gesprekken over water

Met de 100 bezoekers zijn er vele gesprekken gevoerd. “Het is een mooi ontwerp” was een vaak gehoorde opmerking. Maar ook dat we zuinig moeten zijn met de landbouwgronden. Dat waterkwaliteit belangrijk is, net zoals een goede waterafvoer bij veel regen en water sparen voor droge tijden. Vragen gingen over of er effecten zijn op de waterstanden en omliggende gronden maar ook of er recreatieve mogelijkheden zijn.

Kaderrichtlijn Water

Wij gaan de waterkwaliteit en het waterleven verbeteren in de Beneden Dinkel en de Tilligterbeek. Deze opdracht komt uit de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) en houdt in dat de waterkwaliteit en het waterleven in 2027 verbeterd moet zijn. Dit is belangrijk voor mens, plant en dier. Één van de dingen die we kunnen doen om de waterkwaliteit te verbeteren is om onze beken en beekdalen anders in te richten, door bijvoorbeeld:

  • vispasseerbaar maken zodat vissen heen en weer kunnen zwemmen tussen hun leefgebied en paaigronden,
  • bomen te planten langs de oevers op plekken waar dat kan,
  • natuurlijke begroeiing te hebben in en langs de oevers, waar (kleinere) vissen kunnen schuilen, insecten en klein waterleven hun plek hebben, amfibieën en vogels voedsel en elkaar vinden en het er aantrekkelijk uitziet,
  • afwisseling in het doorstroomprofiel: plekken waar het water sneller stroomt en plekken waar het water bijna stilstaat. Verschillende vissen en dieren hebben verschillende plekken nodig,
  • meer natuurlijke afvoer, dit houdt dat we teveel water beter kunnen beheersen en dat we bij droogte het water langer kunnen vasthouden,
  • de stroming verhogen omdat het water in de Beneden Dinkel en de Tilligterbeek soms stil staat en dat hoort niet in een beek.

Wat gaan wij doen in dit gebied?

Het Beneden Dinkelgebied (Beneden Dinkel en Tilligterbeek) is opgedeeld in 5 deelgebieden, waarvan Stokkenspiek er één is. We zijn in deze gebieden bezig om te onderzoeken wat we het beste kunnen doen om de waterkwaliteit te verbeteren. Uiteindelijk komt er dan een ontwerp voor de herinrichting. De verkenning die we doen heeft te maken met grond, de omgeving en wat we technisch kunnen doen. De verkenning voor deelproject Stokkenspiek heeft de eerste ronde gehad. Na vele gesprekken met betrokkenen, technische onderzoeken en berekeningen is er nu een schetsontwerp.

Ontwerp Stokkenspiek

In het Schetsontwerp versterken we het Dinkelsysteem met een nevengeul langs de stuw. Zo is de stuw passeerbaar voor vissen en ander waterleven. Door herinrichting, meer afwisseling in de oevers, beschaduwing en door variatie in stroming in het water, kunnen we de waterkwaliteit in de Dinkel verbeteren. En dat is precies wat we moeten doen voor de KRW. Stuw Stokkenspiek houdt zijn functie om het water te regelen en blijft een belangrijke rol spelen voor voldoende water in het gebied en om droge voeten te houden.

Vervolg

Het schetsontwerp Stokkenspiek wordt, mede op basis van de input van de inloopbijeenkomst, verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp vormt de basis voor de formele procedure (Omgevingsvergunning) met een publicatie en een inzagetermijn. Op dat moment zullen we opnieuw een inloopbijeenkomst organiseren. We kunnen nog geen concrete datum geven, maar als het zover is zullen we hierover communiceren.

Op de hoogte blijven

Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen zoals de volgende inloopbijeenkomst, kan dat via de nieuwsservice van Vechtstromen. U kunt zich hiervoor inschrijven, kies als onderwerpen in ieder geval 'Dinkel' en 'projecten'.