Project update Dinkeldal Zuid


De herinrichting van het eerste deel van het project is bijna afgerond. De volgende en laatste fase betreft de werkzaamheden achter De Pol in Losser. Om de bewoners en direct belanghebbenden hierover te informeren, organiseerde de gemeente Losser op maandag 21 maart een inloopbijeenkomst. Ook het waterschap, Staatsbosbeheer en de aannemer waren aanwezig om met de bezoekers in gesprek te gaan en uitleg te geven over het werk.

Wethouder Harry Nijhuis leidde de avond in, waarna projectleider Arend ten Barge van de gemeente een toelichting gaf op de werkzaamheden en planning. Een belangrijk onderdeel is de aanleg van een nieuw fietspad langs de Dinkel tussen de Goormatenweg en de Hoofdstraat. Deze loopt achter het bedrijventerrein langs en bestaat uit een betonverharding met op twee locaties een houten vlonderconstructie. Vanaf deze plek kan de Dinkel en het Dinkeldal goed worden beleefd.

De bijeenkomst werd goed bezocht. Er werd enthousiast gereageerd over de herinrichting van het eerste deel bij Glane. De Dinkel heeft hier onder andere nieuwe meanders gekregen en de oevers zijn natuurvriendelijk ingericht. Dit deel is nu volop in ontwikkeling en heeft het eerste hoogwater door de hevige regenbuien van eind februari goed doorstaan. Verder werden er vooral vragen gesteld over de verkeersveiligheid bij de Hoofdstraat en over loslopende honden.

Nu het water in de Dinkel weer is gezakt, zijn de werkzaamheden weer opgestart door Negam. De planning is om het werk voor de zomervakantie af te ronden, waarmee het gehele project Dinkeldal Zuid wordt voltooid.

Meer weten over de werkzaamheden van de gemeente?

Kijk dan op www.losser.nl/glane