Samen aan de slag met droogtemaatregelen rondom Roelinksbeek en Voltherbeek

Gepubliceerd op 17 juni 2024

Op donderdag 27 juni organiseren wij een inloopbijeenkomst, waar wij de plannen presenteren voor maatregelen die we samen met een groot aantal grondeigenaren nemen tegen droogte rondom de Roelinksbeek en Voltherbeek. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats tussen 16.00 en 20.00 uur bij streekrestaurant ’t Sterrebos in Beuningen.

Samen aan de slag voor droge en natte tijden

Tijdens de watermarkt, die eind 2022 georganiseerd is, kregen bezoekers informatie over kleinschalige maatregelen tegen droogte en wateroverlast. Water beter vasthouden in hoger gelegen gebieden helpt bij het verminderen van de gevolgen van droogte voor landbouw en natuur. Deze maatregelen helpen ook bij het voorkomen van wateroverlast in lager gelegen gebieden.

Tijdens deze watermarkt is een goede eerste inventarisatie gemaakt van grondeigenaren die hiermee aan de slag willen. Waterschap Vechtstromen heeft hier een vervolg aan gegeven door met deze grondeigenaren in gesprek te gaan over de uitvoering van mogelijke maatregelen. Dit heeft een gezamenlijk resultaat opgeleverd, met een ontwerp voor maatregelen om water vast te houden en vertraagd af te voeren in tijden van waterschaarste.

Presentatie ontwerp maatregelen

Tijdens de inloopbijeenkomst presenteren wij het ontwerp voor maatregelen in het gebied rondom de Roelinksbeek en Voltherbeek. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 juni 2024 bij streekrestaurant ’t Sterrebos, Beuningerstraat 71 in Beuningen. Tussen 16.00 uur en 20.00 uur staat de koffie klaar, vooraf aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom!