De slimme waterstad Hengel’eau


Hengel'eau is het samenwerkingsverband tussen de gemeente Hengelo en ons waterschap. In Hengel'eau zorgen we er samen voor dat we in Hengelo slim met water omgaan. Dat wordt met de gevolgen van klimaatverandering steeds belangrijker. Denk aan steeds hevig wordende buien, maar ook hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopemn tot 8 graden meer dan buiten de stad) in de stad. Daarom kiezen we ervoor om de krachten te bundelen. We maken onze beken klimaatbestendig en we werken aan een duurzame inrichting van de omgeving.

Contact

Heeft u vragen over Hengel'eau dan kunt u contact opnemen met de projectleider Jeroen Riekert.

Jeroen Riekert

jeroen

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Projecten

In 2015 hebben waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo de handen ineengeslagen om een impuls te geven aan de uitdagingen die binnen het stedelijk gebied van Hengelo op ons afkomen als gevolg van de veranderingen van het klimaat. Dit heeft geresulteerd in de samenwerkingsovereenkomst ‘Klimaat Actief Hengelo’. Binnen deze samenwerkingsovereenkomst zijn voor de Berflobeek, Drienerbeek, Elsbeek en de reconstructies in Hart van Zuid en de Berflo Es een vijftiental projecten geïnitieerd binnen het hoofdproject Beken Hengelo

Nieuw: Drienerbeek - Paul Krugerstraat

Drienerbeek

Klimaatverandering

Hengelo krijgt steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De stad kan de heftige buien niet aan en straten komen blank te staan. Maar ook de extreem droge periodes zorgen voor problemen. We merken steeds opnieuw dat slimme combinaties in water, klimaat, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid werken. Meer weten over dit thema?

Grondwateroverlast

Tijdens natte periodes kampen we op diverse plaatsen in Twente regelmatig met te hoge grondwaterstanden.

Energiefabriek Hengelo

Het centraal verwerken van zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) op de zuivering in Hengelo geeft energie! Dat blijkt uit onderzoek. Daarom wordt er een Energiefabriek in Hengelo gebouwd.

Een groen dak in Hengelo

Inwoners van Hengelo kunnen gebruik maken van een Groene dakenkaart. Op die kaart kun je zien of jouw dak geschikt is voor een groene bedekking, zoals mos en sedum.