Balksbeek


Balksbeek

Langs de nieuwe Laan Hart van Zuid leggen we op dit moment de Balksbeek aan. De Balksbeek stroomt daarmee midden door de nieuwe woonwijk Hart van Zuid.

Met de nieuwe beek wordt overtollig regenwater én grondwater beter afgevoerd. Daarnaast komt er permanent water binnen vanuit de Omloopleiding. De beek wordt aangesloten op de bestaande Berflobeek ter hoogte van het Siemensgebouw bij het Industrieplein. Het deel tussen de Breemarsweg en het Esrein is inmiddels gerealiseerd. We gaan het resterende deel in de nabije toekomst aanleggen.