De Berflobeek


De Berflobeek krijgt meer ruimte. We verbreden het profiel van de beek en de oevers krijgen een natuurvriendelijke inrichting. De beek gaat deel uitmaken van de parkachtige omgeving bij de Marskant.

We koppelen het regenwater van de omliggende wegen en gebouwen waar mogelijk los van de riolering. In plaats daarvan wordt dat regenwater vertraagd afgevoerd naar de beek. De herinrichting van de beek gaat in nauwe samenwerking met de ontwikkelingen van woningcorporatie Welbions in het gebied.

berflobeek