De nieuwe Drienerbeek


Op 19 maart 2018 vierden wij samen met omwonenden en de gemeente dat er weer een nieuwe beek in Hengelo staat. De Drienerbeek tussen de Grundellaan en de Haverweg was voorheen een klein beekje, onttrokken aan het zicht. Dankzij de creativiteit van omwonenden en de VVE van de Grundelhof, en de inspanningen van het waterschap, aannemer en gemeente, staat er momenteel een klimaat-robuuste stadsbeek. Langzamerhand ontstaat er steeds meer ruimte voor water in de stad; Hengelo wordt Hengel’eau.

Omwonenden, het waterschap en partners, hebben samen een nieuw stukje beek gerealiseerd. Wat voorheen een verborgen beekje was, is momenteel een zichtbare en klimaatrobuuste beek. Enkele omwonenden hebben er zelfs voor gekozen om een vlonder aan te leggen in hun, aan de beek grenzende, tuin. Daarnaast zijn op het aanliggende terrein van de VVE, wadi's​ aangelegd. Deze wadi's vangen al het regenwater van de flatgebouwen op en houden deze vast (net als een spons). Het water wordt vervolgens via deze wadi's langzaam naar de beek geleidt. Deze vertraging zorgt ervoor dat de beek tijdens een grote regenbui niet al het water tegelijk hoeft af te voeren. Dit maakt de wijk beter bestand tegen het veranderende klimaat.

Dit project is onderdeel van Hengel’eau, een samenwerkingsproject tussen de gemeente en het waterschap. Samen met omliggende bedrijven en de omwonenden van de beken, verbeteren we de leerbaarheid en waterveiligheid in de stad door (regen)water meer ruimte te geven.