Bewonersparticipatie in coronatijd, kan dat?


In allerlei steden en dorpen in ons werkgebied wordt gewerkt aan ons watersysteem. Ook ten tijden van deze coronatijd gaat dit werk door, mits er volgens de RIVM maatregelen gewerkt wordt. Robert Eekers is projectleider bij waterschap Vechtstromen. Een van zijn projecten is de Elsbeek in Hengelo. In dit gebied doet zich de kans voor om het gebied in te richten als een groen-blauwe long in het stedelijk gebied van Hengelo. Hiervoor werken waterschap Vechtstromen, gemeente Hengelo en woningstichting Welbions samen en het project wordt mede mogelijk gemaakt door een Europese subsidie. Aan de Elsbeek werken we op dit moment aan twee deelprojecten: deel één is het herinrichten van de beek achter het parkeerterrein van woningcorporatie Welbions én het vergroenen van dit parkeerterrein.

Werken conform RIVM richtlijnen

Beide deelprojecten bevinden zich in verschillende fasen. In het deelproject van de beek bij het parkeerterrein zijn de werkzaamheden al verder gevorderd. Hier is ook eerder gestart. De aannemer is inmiddels al begonnen en kan gewoon doorgaan met zijn werk. Natuurlijk zijn er afspraken gemaakt met de aannemer over een veilige werkomgeving: de werknemers dragen handschoenen, moeten minimaal 1,5 meter afstand bewaren en mogen niet met teveel personen op één plek werken. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over de lunch: de werknemers eten in kleine groepjes, zitten niet met elkaar in de keet en houden ook tijdens de lunch voldoende afstand. Daarnaast is er een deco unit aangeschaft waar de werknemers ten alle tijden hun handen kunnen wassen. Door de aanpassingen aan de omstandigheden kunnen we in dit projectgebied gewoon door.

In het andere deelproject van de Elsbeek rondom de Reigerweg is de situatie net wat anders. Hier waren op het moment dat de corona crisis uitbrak de gesprekken met de bewoners over het concept ontwerp net afgerond. Een volgende stap was een bijeenkomst met de klankbordgroep over het definitieve ontwerp en daarna een buurtbijeenkomst met de presentatie van dit ontwerp. Door de coronacrisis is dit in stilstand gekomen.

Digitaal overleggen?

Digitaal overleggen een optie kunnen zijn maar op dit moment is het nog niet aan de orde. In dit plan is er een heel voortvarend en zorgvuldig ontwerpproces met de klankbordgroepleden. De projectgroep vindt het een risico dat bij het gebruik van digitale middelen, zoals een online skype klankbordgroep vergadering, de dynamiek mist die juist ontstaat tijdens de face tot face klankbordgroep bijeenkomsten. Juist uit de dynamiek en de interactie tussen de verschillende personen ontstaat versterking van het ontwerp. Er is gelukkig wat speling in de planning. Zodra het weer toegestaan is door het kabinet, gaan we weer verder met het proces.