Onderzoekswerkzaamheden Elsbeek


In de eerste week van september wordt op het terrein langs de Elsbeek tussen de Oude Molenweg en de Koekoekweg een bodemonderzoek uitgevoerd, zoals ook afgelopen jaar. De onderzoeken worden uitgevoerd in het kader van de herinrichting van de beek en het terrein.

Tijdens het onderzoek in 2019 is op enkele stoffen niet onderzocht, terwijl nieuwe wet- en regelgeving eist dat dit nu wel gebeurt. Het gaat hierbij om stoffen met de verzamelnaam PFAS.

Dit wordt nu alsnog onderzocht. Ook vindt aanvullend onderzoek plaats op de aanwezigheid van asbest in de bodem, omdat tijdens recente onderzoeken in de omgeving asbest is aangetroffen.

Op het terrein langs de beek zult u tijdens het onderzoek enkele mensen van onderzoeksbureau Tauw aan het werk zien om bodemmonsters en waterbodemmonsters te nemen.

Ze maken daarbij gebruik van een kleine graafmachine, die op een aantal plekken sleuven graaft in de grond.

Op basis van het onderzoek weten we beter wat we kunnen verwachten als de herinrichtingswerkzaamheden van start gaan in 2021. Mocht blijken dat er verhoogde concentraties in de bodem aanwezig zijn, dan kan de aannemer veiligheidsmaatregelen nemen om zijn werknemers te beschermen tijden de graafwerkzaamheden.