Werkzaamheden Elsbeek in Hengelo officieel gestart

Gepubliceerd op 9 december 2021

Donderdagmorgen, 9 december, hebben Hans van Agteren (dagelijks bestuurslid van ons waterschap) en Mariska ten Heuw (wethouder gemeente Hengelo) het officiële startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de Elsbeek, ter hoogte van de Reigerweg. Op het nu nog braakliggende terrein hebben zij het eerste deel van de nieuwe beek gegraven. Op dit terrein wordt meer ruimte gegeven aan water en groen. De werkzaamheden moeten in het voorjaar van 2022 afgerond zijn.

Nieuwe beek en park

Het gebied rond de Elsbeek was aan vervanging toe. Een mooie kans voor waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo om het stuk een nieuwe inrichting te geven. Van braakliggend terrein naar een prachtige groene parel in het centrum van Hengelo mét extra ruimte voor de Elsbeek. Om deze samenwerking nog eens extra te bekrachtigen hebben de bestuurders tijdens het startmoment een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Ruimte voor water

Hans van Agteren is blij dat de werkzaamheden van start kunnen gaan: “In 2018 zijn we begonnen met dit project. Door corona hebben we iets wat vertraging opgelopen maar we zijn blij dat we nu toch echt van start kunnen gaan. Dit gebied kon wel een opknapbeurt gebruiken. In het verleden is hier veel wateroverlast geweest. We richten het gebied dan ook helemaal groen in en hebben hiervoor ook oog voor de wateroverlast die er in het verleden was. Zo wordt de beek breder gemaakt; bij hevige regenval is de Elsbeek het antwoord op de wateroverlast. En veel regenval kennen we in Hengelo, zoals deze zomer toen er in korte tijd gigantisch veel regen viel hier in de stad. Het klimaat verandert, ook in Hengelo. Gelukkig werken we intensief samen met de gemeentes (niet alleen Hengelo maar alle gemeenten in ons beheersgebied) om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering.”

Samenwerking met omwonenden

Dat beaamt ook Mariska ten Heuw: “Samen met waterschap Vechtstromen bereiden we de stad voor op klimaatverandering. Bij dit project hebben we ook heel nauw samengewerkt met de aanwonenden. Er is een klankbordgroep gevormd en daarmee is het ons gelukt om gezamenlijk tot een mooi ontwerp te komen. Dat er geen enkele zienswijze is ingediend op het ontwerp zegt natuurlijk wel genoeg. Iedereen heeft er zin in dat dit stukje Hengelo getransformeerd wordt tot een stukje prachtig groen waar straks alle Hengeloërs van kunnen genieten.”

Maar voor het zover is moeten eerst de werkzaamheden nog plaatsvinden. Die zullen bestaan uit het uitgraven van de nieuwe beek, het aanleggen van keerwanden, het park en groen, de vlonders en het wandelpad. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het voorjaar van 2022 afgerond.


Zelf aan de slag

Waterschap Vechtstromen en de gemeenten Hengelo vinden het belangrijk om wateroverlast in de toekomst te beperken en nemen daarom maatregelen in de openbare ruimte. Maar ook inwoners kunnen zelf wat doen op het eigen terrein om ervoor te zorgen dat extreme regenbuien voor minder overlast zorgen. Dat kan bijvoorbeeld door de regenpijp af te koppelen of de tuin te vergroenen.

Kijk voor tips en inspiratie op