Karshoek-Stegeren


Vanuit het programma Ruimte voor de Vecht werken diverse partners in het Vechtdal samen om de Overijsselse Vecht veilig te houden en het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal aantrekkelijker te maken. Het gebied Karshoek-Stegeren is onderdeel van dit programma en hier zijn delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht, met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur. In het winterbed waren de maatregelen gericht op het beter vasthouden van water.

Uitvoering

De werkzaamheden zijn voorjaar 2020 gestart en in de zomer van 2021 afgerond. Aannemer Baks heeft de werkzaamheden uitgevoerd.

Ruimte voor het water in Karshoek-Stegeren

Contact

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met
projectleider Stef Fortkamp.

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager. Zijn contactgegevens staan onder het kopje projectinformatie.

Stef Fortkamp

Stef Fortkamp

Projectleider

088 220 33 33

Projectupdates

Projectinformatie