Contouren nieuwe Vechtmeander Karshoek-Stegeren zichtbaar

Gepubliceerd op 11 juni 2020

In maart zijn we gestart met de werkzaamheden in het gebied Karshoek-Stegeren. Inmiddels zijn de contouren van de nieuwe Vechtmeander in het gebied al zichtbaar. In deze projectupdate vertellen we over de werkzaamheden in het gebied.

Graafwerkzaamheden nieuwe Vechtmeander

Door het mooie weer is er in de afgelopen weken een hoop werk verzet. De contouren van de nieuwe Vechtmeander zijn al goed zichtbaar. Er komt veel zand vrij uit de graafwerkzaamheden aan de meander. Dagelijks wordt er zo’n 2.000 m3 zand ontgraven en afgevoerd. Het zand dat vrijkomt uit het project krijgt een nuttige nieuwe bestemming bij de aanleg van de nieuwe weg tussen Ommen en Zwolle (Vechtdalverbinding N340). Naast de meander worden momenteel de graslandpercelen afgegraven en verschraald voor natuurontwikkeling. De komende weken gaan we verder met werkzaamheden, zodat we naar verwachting komend najaar het grondtransport kunnen afronden.

Het werkgebied kent een grote verscheidenheid aan natuurwaarden. Om deze te beschermen tijdens de werkzaamheden wordt wekelijks een check uitgevoerd door een ecoloog. Zo zijn er onlangs verse holen van mogelijk oeverzwaluwen aangetroffen in de oever van de Vecht. Deze zijn ruim afgezet en in de nabijheid hiervan worden tijdens hun broedseizoen geen werkzaamheden uitgevoerd.

Omleidingsroute voor (brom)fietsers op de Stegerdijk

Het zand dat vrijkomt uit de graafwerkzaamheden, wordt via de weg met vrachtwagens afgevoerd. Vanwege de verkeersveiligheid vinden we het belangrijk om het vrachtverkeer in het gebied te scheiden van het (brom)fietsverkeer. Dit betekent dat de Stegerdijk op werkdagen tussen 06.00 en 17.00 uur is gestremd voor (brom)fietsers. Voor de (brom-)fietsers zijn ter plaatse omleidingsroutes aangegeven. Hiervoor zijn ook nieuwe, tijdelijke fietspaden aangelegd. Deze routes zijn te vinden op bijgevoegd kaartje.

Even voorstellen: omgevingsmanager Jan Schoot Uiterkamp

Jan Schoot Uiterkamp is namens aannemer Baks de nieuwe omgevingsmanager voor het project Karshoek-Stegeren. U kunt bij hem terecht als u vragen, opmerkingen of klachten heeft. Hieronder stelt hij zich kort voor:

“Ik ben Jan Schoot Uiterkamp, 66 jaar en woonachtig aan de voet van de Sallandse Heuvelrug te Haarle. Ik ben al ruim 40 jaar actief in de sectoren loonwerk en grondverzet, waarbij ik me altijd heb ingezet voor een goede samenwerking tussen de verschillende partijen. De laatste jaren vervul ik op projectenbasis de rol van omgevingsmanager.

Ik ben het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en de ondernemers in de buurt van het project. Ik functioneer als schakel tussen de opdrachtgever, de aannemer en de omgeving. Mijn doel is om binnen een project met gezamenlijke inspanning een mooi resultaat te realiseren.

Over het project

Vanuit het programma Ruimte voor de Vecht werken diverse partners in het Vechtdal samen om de Overijsselse Vecht veilig te houden en het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal aantrekkelijker te maken. Het gebied Karshoek-Stegeren is onderdeel van dit programma en hier zullen delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw worden ingericht, met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur. In het winterbed zijn de maatregelen gericht op het beter vasthouden van water. Het project wordt mede gefinancierd door het programma LIFE IP Deltanatuur.