Mijlpaal voor Karshoek-Stegeren: nevengeul Junne ruim twee keer zo lang geworden

Gepubliceerd op 18 december 2020

De nevengeul rondom de stuw van Junne: een bijzondere plek die veel bekijks trekt bij wandelaars en fietsers die de stuw passeren. Maar er is hier wat veranderd. De nevengeul is namelijk meer dan twee keer zo lang geworden met de ingebruikname van de verlenging die is gegraven in het project Karshoek-Stegeren. De nevengeul krijgt daarmee maar liefst een totale lengte van 3,3 kilometer, dat is meer dan het dubbele van de oorspronkelijke 1,5 kilometer.

Verlengde nevengeul

De verlening van de nevengeul bij Junne is één van de belangrijke onderdelen in het project Karshoek-Stegeren langs de Vecht bij Stegeren. Door het aanleggen van een nevengeul creëren we een soort mini-Vecht naast de bestaande Vecht: een slingerend en stromend riviertje die een fijne leefomgeving biedt voor vissen, waterdiertjes en waterplanten. Vissen kunnen daarnaast via de nevengeul de bestaande stuw passeren. Daarmee bereiken we de zogenaamde KRW-doelstellingen die vanuit Europa worden gesteld.

Karshoek-Stegeren

Het verlengen van de nevengeul is onderdeel van het project Karshoek-Stegeren. Dit project is in het voorjaar van 2020 gestart. In het gebied richten we delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw in. Zo is er naast de verlengde nevengeul een nieuwe meander aangelegd en richten we natuurvriendelijke oevers in. Na het uitvoeren van deze werkzaamheden kan de rivier gemakkelijker uit zijn oevers treden bij hoog water. Hierdoor wordt water beter vastgehouden, wat belangrijk is voor natuur en landbouw, en wordt tegelijk ruimte gemaakt voor extreme situaties om zo in de omgeving droge voeten te houden. Daarnaast is een deel van het gebied aangemerkt als Natura 2000 gebied, waar we de juiste omstandigheden willen creëren voor het ontstaan van bijzondere natuur. Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid bij Vechtstromen, vertelt over het project: “ik ben trots dat we deze mooie mijlpaal in het project hebben bereikt. Een mooie stap richting de visie om de Vecht samen met onze partners als veilige en halfnatuurlijke laaglandrivier in te richten.”

Na het hoogwaterseizoen, dat eind maart 2021 eindigt, starten we met werkzaamheden aan de zuidkant van de Vecht. We verwachten het gehele project rond de zomer van 2021 af te ronden.

Voor de bewoners van Stegeren wordt het vanaf de kerstdagen weer een stuk rustiger, nu de grondtransporten over de Stegerdijk zijn afgelopen. Stegeman: “We zijn blij dat we samen met de bewoners tot aanvullende maatregelen zijn gekomen om de overlast te beperken en de verkeersveiligheid in de omgeving te waarborgen.”

Samenwerking

Het project Karshoek-Stegeren is onderdeel van het programma Ruimte voor de Vecht, waarin 13 partners in het Vechtdal samenwerken aan een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur en nieuwe verdienmodellen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het programma LIFE IP Deltanatuur.


De verlengde nevengeul vanuit de lucht

Vlieg mee over de verlengde nevengeul vanaf Stegeren naar Junne

Timelapse

Bekijk hier de timelapse van de bouw van het inlaatwerk bij de verlengde nevengeul