Project Karshoek-Stegeren nadert afronding


In de nieuwsbrief van juni 2021 aandacht voor:

  • Werkzaamheden zuidzijde
  • Ontwikkeling gebied
  • Archeologische vondsten
  • Afronding en oplevering

Richting afronding project….

De werkzaamheden voor project Karshoek-Stegeren naderen het einde. Sinds april wordt gewerkt aan de zuidzijde van de Vecht en dit loopt naar tevredenheid. Na een nat en koud voorjaar is de zomer aardig losgekomen. De uitvoering loopt op planning en dat betekent dat het werk voor de zomervakantie gereed is. In deze nieuwsbrief leest u over de actuele werkzaamheden, de afronding van het project en over interessante historische vondsten die gedaan zijn tijdens de uitvoering.

Werkzaamheden ‘zuid’

In april is de uitvoering aan de zuidzijde van de Vecht, nabij Beerze, opgepakt. Als eerste is de bochtaansluiting gemaakt van de nieuwe meander op de bestaande Vecht. Omdat deze nieuwe bocht er scherp inligt is de oever aan de buitenzijde verstevigd. Met doek en stenen is bekleding aangebracht om te voorkomen dat de zandige Vechtoever bij grotere afvoeren hier uit gaat spoelen. Vervolgens is de hoogwaterdrempel aangelegd. Deze sluit de bestaande Vecht af en zorgt dat het water via de nieuwe meander stroomt. Deze ‘drempel’ kan overstromen bij hoog water. Om die reden is ook hier bekleding aangebracht met stenen.

werkzaamheden zuid

Door een kleine aanpassing hebben we het meeste zand/grond binnen de werkgrenzen kunnen houden. Hierdoor is slechts een heel beperkte hoeveelheid grond afgevoerd, waarmee overlast op de weg rond Beerze beperkt is gebleven.

Ontwikkeling gebied

De regen van dit voorjaar is voor het werk zelf niet altijd prettig, maar is zeer goed geweest voor de ontwikkeling van het gebied. Dat zien we goed aan het opkomen van ingezaaide percelen en de groei van ingeplant bosplantsoen. Bijgevoegde foto’s geven een fraai overzicht van het werk en de ontwikkeling van dit gebied.

Ontwikkeling gebied

Archeologische vondsten

In de afgelopen maanden zijn bij graafwerkzaamheden in projectgebieden Karshoek-Stegeren en Rheezermaten meerdere eiken gevonden. Uit onderzoek blijkt dat ze bijna 6000 jaar oud zijn! Vrijwel alle boomstammen uit Stegeren stammen uit een korte periode, van ca 3.800 tot 3.500 v.Chr. De eiken uit het Vechtdal vormen een interessante sleutel tot de geschiedenis van de Vecht en de menselijke bewoning ervan.

8000 jaar oude eik

De bomen die gevonden zijn in Stegeren zijn waarschijnlijk te herleiden tot de komst van de eerste boeren in het gebied en de door hen veroorzaakte ontbossing. Enkele bomen stammen uit de ijzertijd en de vroege middeleeuwen. We weten nog niet of de bomen van Rheezermaten hetzelfde beeld laten zien.

Afronding en Oplevering

Kort voor de zomervakantie wordt het werk door de aannemer opgeleverd. Deze maand wordt het werk aan de zuidzijde afgerond en afsluitend zullen nog en paar restpunten aan de noordzijde worden afgehandeld. Daarmee vertrekken de machines uit het terrein en wordt het gebied teruggeven aan de bewoners/gebruikers. De officiële opening volgt na de zomervakantie; hierover wordt op een later moment informatie verstrekt.

Info en contact

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Baks Civiel- en Cultuurtechniek en het waterschap Vechtstromen.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over het werk in Karshoek-Stegeren? Neem dan contact op met omgevingsmanager Jan Schoot Uiterkamp via 06-54922412 of j.schootuiterkamp@baks.nl.

logo's Nieuwsbrief Karshoek Stegeren