Koersdocument Vecht


Waterschap Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta gaan samen aan de slag met het actualiseren van het koersdocument Vecht. Vanuit het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ werken we samen met partners in het Vechtdal aan een halfnatuurlijke laaglandrivier.

Op de kaart het tracé van het koersdocument.

Contact

Heeft u vragen over dit traject? Neem gerust contact op met onze projectleider, Stef Fortkamp. Of met Toin Lambrechts, van Waterschap Drents Overijsselse Delta 088-2331200.

stef fortkamp

Stef Fortkamp

projectleider

088 220 3333

Project updates

Er zijn nog geen updates voor dit project.

Luchtfoto RM meanders

Project informatie

Meer weten?

Er zijn veel projecten op en langs de Vecht.

Met wie?

Samen met waterschap Drents Overijsselse Delta gaan wij aan de slag met het actualiseren van het koersdocument Vecht.