1e traject werkzaamheden Lutterhoofdwijk klaar


De werkzaamheden langs het 1e traject van de Lutterhoofdwijk tussen Coevorden en Slagharen zijn gereed. Dit gaat om het 1e deel vanaf het bord van de bebouwde kom Kosseweg tot aan de stuw bij Slagharen. De beschoeiing is vervangen en er is opnieuw ingezaaid en geplant, boven én onder water.

Oevers & begroeiing

Er is ruimte gemaakt door natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Onder water is, als proef, een plasdrasberm aangelegd. Het duurt ongeveer een half jaar voordat deze plasdrasberm spontaan begroeid zal zijn met kruiden en grassen. Om dit sneller te laten gebeuren zijn in 3 vakken van 100 meter lang stekken gepoot. Zo kunnen ze zich geleidelijk verspreiden over de rest van de plasdrasberm. Bewoners en passanten kunnen uitkijken naar de Gele Lis, Watermunt en de Grote Kattenstaart.

De taluds zijn ingezaaid. De onderste helft van het talud met een mengsel met daarin o.a. Grote Wederik en Moerasspirea. De bovenste helft van het talud en langs de weg is met een grasmengsel ingezaaid vanwege de veiligheid. De begroeiing van de taluds zal, als het weer een beetje meewerkt, binnen een maand zichtbaar worden.

Zelf niet planten!

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en een goede doorstroming van het water. We vragen de bewoners daarom om niet zelf zaden, plantjes of bomen te planten op de taluds, niet in de plasdrasbermen en niet in de oevers die onder water zijn aangelegd. De wortels kunnen de beschoeiing kapot drukken. We vragen iedereen ook om niet overtollige planten uit de vijver in het kanaal te dumpen. Deze woekerplanten groeien te hard wat de doorstroming belemmert, het is slecht voor de visstand en levert extra kosten op omdat het waterschap dit er weer uit moeten halen.

Vervolg werkzaamheden

Vanaf oktober gaat waterschap Vechtstromen verder met de werkzaamheden langs de Lutterhoofdwijk. Dit is binnen de bebouwde kom van De Krim tot aan Coevorden en kan in 2 keer aangepakt worden. De vervolgwerkzaamheden staan gepland in 2021 tot in het voorjaar van 2022. We proberen de effecten van corona zoveel mogelijk te beperken voor de werkzaamheden langs de Lutterhoofdwijk.

Voldoende, veilig en schoon water in de Lutterhoofdwijk

De Lutterhoofdwijk verzorgt de aan- en afvoer van water voor het gebied tussen Coevorden en Slagharen. Er wordt water op afgelaten en afgemalen, maar er kan ook water via de Lutterhoofdwijk worden aangevoerd voor een goede watervoorziening in de regio.