Start 2e traject werkzaamheden Lutterhoofdwijk


De werkzaamheden langs het 2e en aansluitend het 3e traject van de Lutterhoofdwijk gaan van start. Dit is het gedeelte in de bebouwde kom van De Krim tot aan de Nieuwe Dijk waar de N377 over de Lutterhoofdwijk gaat. Het werk wordt gedaan aan de oevers vanaf de knik in de Lutterhoofdwijk tussen de Drentseweg en de Oosterslagenweg. De beschoeiing wordt vervangen en de oevers worden opnieuw ingezaaid en geplant, boven én onder water. De werkzaamheden duren tot ongeveer april 2021.

Oevers & begroeiing

In mei dit jaar is het 1e gedeelte afgerond, dit was vanaf de bebouwde kom tot aan de stuw bij Slagharen. Hier is ruimte gemaakt voor water door natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Onder water is, als proef, een plasdrasberm aangelegd. Ondanks de droogte van deze zomer is te zien dat de eerste beplanting opkomt. Volgend voorjaar zal de plasdrasberm spontaan begroeien met kruiden en grassen. Om dit sneller te laten gebeuren zijn in 3 vakken van 100 meter lang stekken gepoot. Zo kunnen ze zich geleidelijk verspreiden over de rest van de plasdrasberm. Bewoners en passanten kunnen uitkijken naar de Gele Lis, Watermunt en de Grote Kattenstaart. Ook de taluds zijn ingezaaid. De onderste helft van het talud met een mengsel met daarin o.a. Grote Wederik en Moerasspirea. De bovenste helft van het talud en langs de weg is met een grasmengsel ingezaaid vanwege de veiligheid.

Zelf niet planten!

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en een goede doorstroming van het water. We vragen de bewoners daarom om niet zelf zaden, plantjes of bomen te planten op de taluds, de plasdrasbermen of  de oevers die onder water zijn aangelegd. Dump ook geen overtollige planten uit de vijver in het kanaal. Deze woekerplanten groeien te hard wat de doorstroming belemmert, levert extra kosten op omdat het waterschap dit er weer uit moeten halen en het is slecht voor de visstand.

Voldoende, veilig en schoon water in de Lutterhoofdwijk

De Lutterhoofdwijk verzorgt de aan- en afvoer van water voor het gebied tussen Coevorden en Slagharen. Er wordt water op afgelaten en afgemalen, maar er kan ook water via de Lutterhoofdwijk worden aangevoerd voor een goede watervoorziening in de regio.