Start werkzaamheden laatste traject

Gepubliceerd op 10 december 2021

De werkzaamheden van het 2e en 3e traject langs de Lutterhoofdwijk zijn afgerond. In het nieuwe jaar starten de werkzaamheden van het 4e en daarmee laatste traject van de Lutterhoofdwijk. Ook in dit laatste deel vervangen we de beschoeiing langs de oever.

Dit loopt van de sluis in Coevorden tot de kruising van de Lutterhoofdwijk met de Krimweg. De beschoeiing aan de “stille” kant zal worden vervangen, net zoals bij de eerdere trajecten langs de Hoofdweg en langs de Coevorderweg tot aan Slagharen. Voor de zomer zullen de werkzaamheden afgerond zijn.

Oevers & begroeiing

Er is ruimte gemaakt voor water door natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Om dit sneller te laten gebeuren worden in de plas-draszone stekken gepoot. Zo kunnen ze zich geleidelijk verspreiden over de rest van de plasdrasberm. Bewoners en passanten kunnen uitkijken naar de Gele Lis, Watermunt en de Grote Kattenstaart. Ook de taluds worden ingezaaid. De onderste helft van het talud met een mengsel met daarin o.a. Grote Wederik en Moerasspirea.

Voldoende, veilig en schoon water in de Lutterhoofdwijk

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en een goede doorstroming van het water. De Lutterhoofdwijk verzorgt de aan- en afvoer van water voor het gebied tussen Coevorden en Slagharen. Er wordt water op afgelaten en afgemalen, maar er kan ook water via de Lutterhoofdwijk worden aangevoerd voor een goede watervoorziening in de regio.