Voldoende, veilig en schoon water in de Lutterhoofdwijk

Gepubliceerd op 17 december 2019

De Lutterhoofdwijk verzorgt de afwatering (en gedeeltelijk de ontwatering) voor het gebied tussen Coevorden en Slagharen. Er wordt water op afgelaten en afgemalen, maar anderzijds kan er ook water uit de Lutterhoofdwijk worden afgelaten en ingelaten. Ook kan vanuit Coevorden water op het kanaal worden gebracht. Met andere woorden de functie van het kanaal is veelzijdig.

De Lutterhoofdwijk is over vrijwel de gehele lengte tweezijdig voorzien van beschoeiing.

Delen van deze beschoeiing zijn langzamerhand aan vervanging toe. Met name tussen Slagharen en Coevorden aan de noordzijde van het kanaal. Beschoeiing was en is noodzakelijk op plekken waar de oevers sterk en stevig moeten zijn om het achterliggende land te beschermen. De Lutterhoofdwijk had aanvankelijk een scheepvaartfunctie. In eerste instantie voor turf tijdens de vervening van het gebied en later voor landbouwproducten als aardappelen en stro. In de tweede helft van de twintigste eeuw is het kanaal voor de scheepvaart gesloten en werden de draaibruggen vervangen door vaste betonnen bruggen. Het kanaal vervult nu alleen nog een functie in het waterbeheer.

De scheepvaartfunctie stelde in het verleden andere eisen aan de oeververdediging dan de oeververdediging die nodig is voor het waterbeheer. Daarom is er nu ook op een andere manier gekeken naar de Lutterhoofdwijk, zoals de huidige functie, afmetingen die daarbij horen, de omgeving en de historie . Hierdoor is er plaatselijk ruimte voor verflauwen van oevers. Deze oevers zijn natuurvriendelijker met meer ruimte voor flora en fauna. Bovendien is het goed voor de waterkwaliteit. Een ander voordeel is dat het onderhoud op langere termijn goedkoper kan. Er hoeft immers niet weer een nieuwe beschoeiing geplaatst te worden. Op andere plekken is het belangrijk het huidige karakter van het kanaal te behouden. Hier wordt de oude beschoeiing vervangen door een nieuwe.