Werkzaamheden Lutterhoofdwijk starten

Gepubliceerd op 6 februari 2020

Vanaf 5 februari is er begonnen met de werkzaamheden langs de Lutterhoofdwijk tussen Coevorden en Slagharen. De beschoeiing aan de zijkanten van het kanaal is aan vervanging toe. Daarnaast is er ruimte voor natuurvriendelijke oevers en voor vissteigers.

Fase 1 werkzaamheden

Het gedeelte van de 1e fase loopt van ongeveer het bord van de bebouwde kom richting Kosseweg tot aan de stuw richting Slagharen. De afgelopen weken zijn de voorbereidingen aangelegd, de werkzaamheden van dit eerste deel duren tot begin april.

Fase 2 werkzaamheden

Vanaf oktober gaat waterschap Vechtstromen verder met fase 2 binnen de bebouwde kom van De Krim. Dit loopt van de bebouwde kom aan de oostkant tot aan de N3477. Vanaf hier start fase 3 met de verwachting dat alle werkzaamheden in het voorjaar van 2021 klaar zijn.

Voldoende, veilig en schoon water in de Lutterhoofdwijk

De Lutterhoofdwijk verzorgt de afwatering (en gedeeltelijk de ontwatering) voor het gebied tussen Coevorden en Slagharen. Er wordt water op afgelaten en afgemalen, maar er kan ook water uit de Lutterhoofdwijk worden afgelaten en ingelaten.