Oelerbeek & Pilot Twickel


Een groot deel van de Azelerbeek is in de afgelopen jaren heringericht. Dat was nodig om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het deel Oelerbeek en Omvloed, tussen Hengelo en Delden, moet nog opnieuw ingericht worden. Dit is nodig om de Oelerbeek en Omvloed natuurvriendelijker en vispasseerbaar te maken. Tevens moet het zorgen voor een betere doorstroming.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Robert Eekers.

Robert Eekers

Robert eekers

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie