Officiële oplevering project ‘vervanging persleiding Emmen’

Gepubliceerd op 24 maart 2022

Vandaag was het zover: de officiële oplevering van het project ‘vervanging persleiding Emmen’. Ons dagelijks bestuurslid Erik Lievers kreeg van Herman Reinten, directeur van ReintenInfra, waar Dusseldorp ISM onderdeel van is, het digitale opleverdossier overhandigd. Daarmee is de officiële overdracht van het beheer van de nieuwe leiding een feit.

Samenwerken in bouwteam

Voor inwoners en bedrijven van Emmen en omgeving stroomt het afvalwater, zo’n 14 miljoen liter per dag, via de persleiding naar de rioolwaterzuivering aan de Dikke Wijk in Emmen. De kwaliteit van de bestaande persleiding was op diverse plaatsen niet meer voldoende, waardoor het noodzakelijk was deze te vervangen.

We hebben ervoor gekozen dit project in een bouwteam samenwerking te realiseren en de afgelopen twee jaar hebben we samen met Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek hieraan gewerkt. Door tijdens de ontwerpfase de kennis en ervaring van Dusseldorp ISM en het waterschap te combineren, konden we samen beter en sneller afwegingen maken op basis van tijd, kosten en uitvoeringsmogelijkheden. Deze aanpak heeft geresulteerd in een gestroomlijnd ontwerpproces en een soepele uitvoering. Tijdens de uitvoering is de persleiding over een lengte van circa 6 kilometer vervangen.