Persleiding Emmen aan vervanging toe

Gepubliceerd op 6 december 2019

Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de persleiding Emmen op diverse plaatsen niet meer voldoende is. Door de jaren heen is er aantasting aan de persleiding ontstaan, waardoor de persleiding Emmen aan vervanging toe is. We zijn begonnen met de voorbereiding voor het vervangen van de persleiding. De persleiding zelf wordt in 2020 vervangen.

Wat is een persleiding?

Een persleiding is een buis waarin het afvalwater onder grote druk naar de rioolwaterzuivering stroomt. Deze druk wordt geleverd door een pomp, een rioolgemaal.

De persleiding in Emmen verplaatst het afvalwater van de rioolgemalen Emmen en Angelslo en van de diverse rioolgemalen uit de omgeving naar onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Emmen. Het is dé transportpersleiding rondom Emmen.

Bouwteam

Wij hebben ervoor gekozen de voorbereiding en uitvoer van dit project in een bouwteam samenwerking te doen. In een bouwteam profiteren alle partijen optimaal van elkaars kennis en kunde.

De voorbereiding voor dit project bestaat uit het maken van een schetsontwerp voor het vervangen van deze persleiding. De opdracht voor het schetsontwerp hebben we, na aanbesteding gegund aan Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. Dusseldorp werkt daarbij het schetsontwerp uit tot een uitvoerderontwerp.

Tracé

Voor het maken van schetsontwerp is het van belang om het tracé goed in beeld te hebben. Hiervoor hebben onze medewerkers samen met medewerkers van Dusseldorp een rondgang gemaakt langs de gehele route van de persleiding (zie afbeelding). Wij hebben daarbij samen de voornaamste knelpunten in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt een voorlopig tracé in beeld gebracht en denken we samen na over oplossingen voor deze knelpunten. Zodra deze oplossingen bekend zijn, zetten we het voorlopig tracé om in een definitief tracé.

Start werkzaamheden

Na de voorbereiding vindt de aanbesteding plaats voor de uitvoer van de werkzaamheden. We starten in 2020 met het vervangen van de persleiding Emmen.