Start boringen persleiding Emmen


Het afgelopen jaar is het uitvoeringsontwerp voor de aanleg van de persleiding Emmen gemaakt. Het tracé waar de persleiding komt te liggen is bepaald en de voorbereidingen zijn klaar. Half september zijn de werkzaamheden buiten van start gegaan en in de week van 12 oktober wordt een start gemaakt met de eerste 2 boringen.

Wat gaan we doen?

Onder de Abel Tasmanstraat in Emmen wordt de nieuwe persleiding met een gestuurde avegaar boring aangebracht. Gestuurd avegaar boren is het horizontaal, ondergronds, aanbrengen van rioolbuizen door inpersen. Hierbij graven we eerst een groot werkvlak uit op de gewenste diepte aan weerzijden van de straat.

De buizen met een diameter van 750 mm en een lengte van 6 meter, worden buis voor buis aangebracht tot de benodigde lengte is bereikt.

Rondweg Emmen

Bij de tweede boring wordt een persleiding met een diameter van 710 mm onder de rondweg van Emmen geboord door middel van gestuurde boring.

Een gestuurde boring is een computergestuurde techniek, die zorgt voor zo min mogelijk overlast. Bij het intredepunt gaat de boormachine de grond in en bij het uittredepunt liggen de rioolbuizen klaar. Als de boor het uittredepunt bereikt, trekt hij de persleiding door het boorgat terug.

Bargermeerkanaal

Eind oktober staat de derde boring gepland waarbij een persleiding met een diameter van 710 mm onder het Bargermeerkanaal door wordt geboord. Ook deze persleiding wordt via gestuurde boring aangebracht.