Voorbereiding vervangen persleiding Emmen binnenkort afgerond


In Emmen is een bouwteam al een halfjaar bezig met de voorbereidingen voor het vervangen van de persleiding in Emmen. Deze voorbereidingen zijn nu in de afrondende fase en het ontwerp is, zoals het er nu uitziet, begin juli definitief gereed. Na overeenstemming start de aannemer in de tweede helft van dit jaar met de aanleg van de werkzaamheden om deze persleiding te vervangen. De werkzaamheden nemen naar verwachting ruim een jaar in beslag.

Omvangrijk project

Het vervangen van de persleiding in Emmen is een omvangrijk project dat vraagt om een gedegen voorbereiding. De nieuw te leggen persleiding Emmen is een forse leiding met een diameter van 800 mm en loopt deels over het industrieterrein Bargermeer Noord en langs Bargermeer Zuid. Er wordt een nieuwe leiding van ca. 4 km aangelegd en een deel van de bestaande leiding, ongeveer 2,2 km wordt vervangen.

Ondergrondse infra

Door deze omvang is het zaak om de ondergrondse infra (zoals gemeentelijke riolering, gasleidingen en voedingskabels) goed in beeld brengen. Dit heeft de nodige tijd en inspanning gekost. Er is natuurlijk best wel informatie beschikbaar maar deze is niet altijd even betrouwbaar, met name de diepte ligging. Om verrassingen tijdens de uitvoering te beperken zijn er veel proefsleuven gegraven en zijn alle belangrijke kruisingen met de ondergrondse infra in beeld gebracht.

Gestuurde boring onder het Bargermeerkanaal

Aangezien we met de persleiding een kanaal en de rondweg van Emmen (drukke verkeersader) moeten kruisen zal een deel van de persleiding via gestuurde boringen worden aangebracht. Hierbij wordt een gat geboord in de grond ter grootte van de buis waarna de leiding in het boorgat wordt getrokken. Deze boor kan gestuurd worden waarmee de diepte en plaats van de leiding op de gewenst plaats komt. De grootste boring komt onder het Bargermeerkanaal op het diepste punt 15 meter onder het maaiveld met een lengte van ca. 600 meter.

Niet gesprongen explosieven

Om een goed ontwerp te maken is er regelmatig overleg geweest met stakeholders, grondeigenaren, gemeente en de nutsbedrijven. Tevens zijn er meerdere onderzoeken verricht met betrekking tot archeologie, flora en fauna en niet gesprongen explosieven (NGE). Verder moet natuurlijk het transport van al het afvalwater vanaf Emmen en Emmercompascuum naar onze zuivering in Emmen gegarandeerd worden.

Van voorbereiding naar uitvoer

In de afgelopen periode is het ontwerp nogmaals doorgenomen met alle nutsbedrijven. Alle belangrijke kruisingen en daar waar kabels en leidingen vrij komen te liggen in de ontgravingen, zijn doorgenomen inclusief de bijbehorende voorzorgsmaatregelen.

De puntjes worden nu op de i gezet en naar verwachting zal begin juli zal het ontwerp in zijn geheel worden afgerond. Na overeenstemming kan in de tweede helft van dit jaar gestart worden met de aanleg en vervanging van de nieuwe persleiding. De werkzaamheden nemen naar verwachting ruim een jaar in beslag.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het project of weten wat een persleiding is, kijk dan op onze webpagina over de Persleiding Emmen.