Regge Pelmolen Rijssen


De Regge is de afgelopen jaren vrijwel geheel heringericht. Met het project Regge Pelmolen Rijssen wordt een van de laatste ontbrekende schakels ingevuld.

Eind 2017 is dit project gestart om te komen tot het herinrichten van deze 1,6 km van de Regge. Samen met een particuliere landgoedeigenaar, Landschap Overijssel, de gemeenten Rijssen-Holten en Wierden, Stichting Pelmolen Ter Horst, Sportvisserij Oost Nederland en De Regionale Stichting Enterse Zomp gaat waterschap Vechtstromen de Regge herinrichten en zo weer laten meanderen (slingeren) door het landschap. Voldoende water voor landbouw en natuur, een goede waterkwaliteit, nieuwe natuur maar ook een bijdrage aan recreatief medegebruik zijn de belangrijkste uitgangspunten bij dit project. Net zoals bij eerdere Reggeherstelprojecten ligt ook hier de nadruk op het gezamenlijk vormgeven van de Regge waarbij verschillende belangen worden meegenomen.

De Regge bij Rijssen

Nieuw ontwerp

Voor het project Regge Pelmolen Rijssen is een projectplan opgesteld. Daarin ziet u hoe we de Regge herinrichten en welke wijzigingen we op het gebied van recreatie en natuur toepassen.

In 2021 lag het ontwerp van dit plan ter inzage en is inmiddels vastgesteld. Aangezien we door Corona toen geen inloopbijeenkomst konden organiseren, is er een informatieve film gemaakt. Benieuwd? Kijk dan naar onze informatiefilm Reggedal Pelmolen.

Vragen?

Heeft u vragen over het project? Dan kunt u via onderstaand formulier uw vraag stellen aan projectleider Ben Ordelmans. Wij nemen daarna contact met u op.

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met projectleider Ben Ordelmans.

Ben Ordelmans

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie

Regge

Dit project wordt mede gefinancierd met gelden afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

ELFPO logo met tekst