Rheezermaten


De herinrichting van het gebied Rheezermaten is onderdeel van het programma Ruimte voor de Vecht. Vanuit dit programma werken diverse partners in het Vechtdal samen om de Overijsselse Vecht veilig te houden en het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal aantrekkelijker te maken. In het gebied Rheezermaten richten we delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw in, met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en  ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur. In het winterbed zijn de maatregelen gericht op het beter vasthouden van water, dit ook om de trilvenen in dit gebied te behouden/versterken. Ook leggen we recreatieve voorzieningen aan, zoals fiets- en voetpaden en uitkijkpunten.

Uitvoering

De uitvoering van het project is in het voorjaar van 2020 gestart en begin 2022 afgerond. Aannemingscombinatie Bouwhuis-NONAK heeft de werkzaamheden uitgevoerd. Heeft u vragen/opmerkingen over het project? Dan kunt u terecht bij de omgevingsmanager (voor zijn contactgegevens, kijk bij projectinformatie).

Rheezermaten: het einde komt in zicht

Op deze dronebeelden, gemaakt door Freddy Goosselink, zijn de nieuwe meanders mooi te zien.

Dronebeelden werkzaamheden Rheezermaten

Mooie dronebeelden van Freddy Goosselink van de werkzaamheden aan de Rheezermaten in april.

Aansluiten eerste meander Rheezermaten

Dronebeelden van het aansluiten van de eerste meander in het gebied Rheezermaten

Beleef de Rheezermaten

Rheezermaten is één van de 10 bijzondere plekjes langs de Vecht. Meer lezen? Kijk op de website van Vechtdal Marketing.

Contact

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met
projectleider Stef Fortkamp.

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Dinant Hommes. Zijn contactgegevens staan onder het kopje projectinformatie.

Stef Fortkamp

Stef Fortkamp

Projectleider

088 220 33 33

Projectupdates

Projectinformatie